Meyve ve sebzede kuru madde miktarını etkileyen faktörler.

Brix Kuru maddeyi etkileyen faktörler.


   Kuru madde oranı (brix)  refraktometre ile ölçülür. Yapılan çalışmalarda Meyve şırası % 12’yi aşarsa, emici böceklerin, bitkiyi besin olarak tanıyamayacağı bildirilmiştir.Ayrıca, brix’teki her% 1’lik artış için, meyvenin donma sıcaklığı yarım derece düşmektedir. Brix ayrıca meyve ve sebzelerin kalitesinin objektif ölçümü olarak da kullanılır. Üstün kaliteli ürünler en yüksek brix seviyelerine sahiptir.Son .yıllarda sebze ve meyve ürünlerinin insan sağlığına olan olumlu etkileri, özellikle bitkisel ürünlerin kalitesine olan ilginin artmasına neden olmuştur. Sebze kalitesi geniş bir terimdir ve fiziksel özellikler, lezzet ve sağlıkla ilgili bileşikleri içerir.Sebzelerin kalitesini ve insan beslenmesindeki yararlı rollerini arttırabilmek için temel hasat öncesi faktörleri gözden geçirilmelidir: Genotip ve aşılanmış bitkilerin seçimi, çevre koşullarının optimizasyonu önemli. Ürün kalitesi ile ilgili açık alan ekimine oranla seranın avantajları ve dezavantajları; özellikle tarımsal uygulamaların optimizasyonu, su miktarı ve kalitesi, mineral beslenme, tuzluluk ve yetiştirme sistemi (örn. topraksız tarım) ileride  brix için İnceleme konusu olacaktır.Tüketiciler meyve ve sebzelerin pazar değeri ile ilgili çoğunlukla dış kaliteyi  göz önünde bulundururlar. Bunlar örneğin boyut ve şekil, renk normalde tazeliğin yanı sıra kusur ve bozulma durumu ve yokluğu  gibi. Bitki dokularındaki pestisit ve nitrat konsantrasyonlarına bakarlar. Oysa, çok önemli iç kalite doku, lezzet ve sağlığı geliştiren bileşikler gibi özellikler dikkate alınmaz.Sonuç olarak, lezzet bakımından olumlu değişiklikler şeker gibi bileşikler , aroma uçucu veya ganik asit içeriği bunlar  dikkate alınmaz.Daha yüksek bir mineral içeriği ve biyoaktif için gereksinimler önemlidir. Brassicas ailesi içinde, glikozin olatlar. Havuç, biber ıspanak, içinde Karotenoidler. Domateste esas olarak likopen. soğan, kırmızı lahanada polifenoller , Bakla ve bezelyede Saponinler.  Havuç, domates ve kerevizde, Terpenler  gibi kesinlikle kalite için dikkate alınması gerekirken,pazarlarımızda,henüz o olgunluğa erişemedik.Oysa bu maddeler yeterli düzeyde mevcut olduğunda insan sağlığını teşvik eder, farklı kökenlerden hastalıkları önlemeye yardım eder.
Rizosferin N azot fazlalığıyla alkalileşmesi  Fe, Zn, P ve Ca ‘un bitki tarafından alımını azaltır. Meyvelerde N azot  Üre olarak kullanıldığında K, Mg, Cu ve Zn miktarı azalmıştır. Fosfor bazı fitokimyasalların seviyesini artırmasına rağmen askorbik asit,antosiyaninler, flavonoidler ve likopeniklim faktörleri ve büyüme ile etkileşimler meydana gelebilir Potasyum, meyvelerdeki şeker birikimini arttırır.ve meyve rengi ile sağlığı teşvik eden bileşikler örneğin birçok sebzede gözlendiği gibi askorbik asit ve karotenoidler’i  arttırır. Kükürt gübrelemesinin farklı brokoli çeşitlerinde etkisi,flavonoid ve hidroksisinnamik asit miktarları ile ilgili türevleri arttırmaktadır.Ayrıca toplam glukosinolatın arttığını bulmuşlardır.Tüm brokoli çeşitlerinde zengin veya zayıf kükürtlü gübrelemeden etkilenebilir  Sülfat, glukosinolat arasında doğrudan bir ilişki vardır.  İnsan sağlığı için gerekli olan mineraller bitki tarafından topraktan kolayca alınır ve   gübrelerin doğrudan bitkiye verilmesi ile yüksek verim olabilir. Örneğin, domates çatlamasını azaltmak için Ca ve B yapraktan 40 günlük meyvelerdeki uygulamalar meyvede B konsantrasyonunu iki kat arttırır  Ca miktarını 1.5 kat arttırır. Ayrıca % 0.1-0.3 Ca sprey uygulamalarının Likopeni dört kata kadar ve C vitamini 1.5 katına kadar domates  meyvesinde  arttırır.  Artan Ca konsantrasyonu Hidroponik olarak yetiştirilen bitkilerin K alımında azalmasına bağlı olarak karoten ve likopen içeriği azalmaktadır.Bu rekabet nedeniyle olur. Yapraktan K uygulamaları, kavun meyvesinin gelişmesi ile önemli ölçüde daha sert meyve elde edilir. Brassica türlerindeki Zn çinko seviyeleri glukosinolatlarda fertilite düzeylerini etkilemektedir. Zn seviyesi arttığında osinolatlardaki değişiklikleri etkileyebileceği buda tadı etkileyebilir (acı, vb).Görüldüğü gibi dış görünüşten ziyade sebze ve meyvelerin içeriği daha önemli olup,ancak bilinçli üreticilerle kalite, kuru madde oranı (brix) arttırılabilir.

 

.

L-Amino asitler

L-Amino asitler;
Son zamanlarda Amino asitlerden çok  konuşulur oldu. “L-amino asitler” hakkında endüstri, L-amino asitlerin tam olarak ne olduğunu merak eden insanlar. L Amino asitler için nereden geliyor? Onlar ne yapar? Onlar önemli mi? L-Amino Asitler Nelerdir? gibi sorular yönelttiler.L-Glisin, L-Glutamik Asit gibi isimlerle L-Aspartik Asit, L-Alanin, L-Prolin ve L-Leucine, Amino asitlerin tümü, yaşayan organizmaların (bitkiler ve hayvanlar) yapı taşlarıdır. . Onlar Doğada bitkilerde, hayvanlarda ve hatta metobollizmada yıldırım reaksiyonlar yaparlar. Çoğu bitki aslında yaşamak için ihtiyaç duydukları amino asitleri üretebilir. Proteinler, insan vücudunun normal çalışması için kritik olan büyük, karmaşık moleküllerdir. Vücudun doku ve organlarının yapısı, işlevi ve düzenlenmesi için gereklidirler. Proteinler, uzun bir zincir oluşturan peptit bağları ile birbirine bağlanan amino asitler adı verilen daha küçük yüzlerce birimden oluşur. Bir proteinin her bir boncuğun bir amino asit olduğu boncuk dizisi olarak düşünebilirsiniz..
Amino asit yapısı ve sınıflandırılması;
Bir amino asit hem bir karboksilik grubu hem de bir amino grubunu içerir. Doğrudan alfa-
karbonuna bağlı bir amino grubuna sahip olan amino asitlere alfa amino asitleri denilmektedir
Bir alfa amino asidin en basit temsili aşağıda gösterilmekte.

Bir çok hayvan ve insanlar belirli amino asitleri üretmek ve Çalışmak için diğer canlıları yutarlar. Proteinlerde meydana gelen tüm amino asitler “L” dir. formu (“D” formunun aksine). Aslında bunlar birbirinin ayna görüntüleridir (bir çift el gibi);

görünüşte çok benzerler ama önemli farklılıkları vardır.Yukarıda gösterildiği gibi, L ve D amino asitleri, birbirlerinin ayna görüntüleridir .Ve sağ ve sol ellerimiz gibi, birbirlerinin üzerine binilmezler. Üst üste konulmaz olarak, nesnenin ayna görüntüsü orijinal nesnenin üzerine yerleştirildiğinde, mükemmel bir örtüşme olmadığı anlamına gelir. Bunlar gibi amino asit çiftleri enantiomer olarak adlandırılır.Sadece L-amino asitler proteinlerin bileşenleridir. Vücudumuz kendi L-amino asitlerinin çoğunu sentezler; Bunlar daha sonra proteinlere dahil edilir. L-amino asitler bir anahtardır. Proteinler, katalizörlerle birlikte RNA,DNA ve iskelet bileşikleri gibi şeyleri oluşturmak için reaksiyonlara girerler.Normal olarak bitkiler kendi L-aminolarını sentezler.
  .Bitkilere amino asit ne zaman verilmelidir ?
stres zamanlarında bitkiler fotosentez yapamaz ve temel L-amino asitleri üretemez.Bunu yapmak için gereken enerji bitki gelişimine zararlıdır. (özellikle kök gelişimine). Diğer şeylerin yanı sıra, L-amino asitler,bitkilerde stres ile mücadelede önemlidir, kök kütlesini artırmak Bitkilerde doğal savunma mekanizmaları ve fotosentezi arttırır. Aynı zamanda besin emilimini ve temel metabolik faaliyetleri teşvik eder.bitki. L-amino asitler ayrıca sağlıklı büyümeye yardımcı olur. Bu sayede bitki büyümesinde dalgalanma olmaz. Amino asitler katyon değişimi geliştirir. Büyüyen ürününüzün, bitki fizyolojisini geliştirir, Bitkiye faydalı olmak için değerli bir besin kaynağı sağlar. Mikrobiyal aktiviteyi arttırır.Amino Asitlerle Besin Alınımı Artar L-Amino Asitler Bitki Büyümesi Üzerine Dramatik Etki yapar. Faydalı mikroorganizmalar sağlıklı ve organik bir toprakta çoğaldıkça organik maddeleri parçalayan enzimler üretirler. Bu süreç “enzimatik hidroliz” olarak adlandırılmaktadır.

TARIMDA AMİNO ASİTLER

AMİNO ASİTLERİN BİTKİDEKİ GÖREVLERİ;

Amino Asitlerin Etkisi Çiftçilerimiz sentetik kimyaya alternatif arıyorlar ise, amino asit teknolojisinin yararlarını öğrenmek zorundadır. Amino asitler, proteinlerin yapı taşlarıdır. Amino asitler, özellikle bitkiler söz konusu olduğunda,kelimenin tam anlamıyla yaşamın temelidir. Amino asitler, nitrojen, karbon, hidrojen ve oksijen içeren ve yapılarında organik bir yan zincire sahip olan, farklı amino asitleri oluşturan organik moleküllerdir. Amino asitler, topraktan veya amonyum ve nitrattan elde edilen gübre kaynaklarından elde edilen karbon iskeletlerinden ve amonyumdan yapılır. Bitki yapraklarına küçük miktarlarda amino asitlerin doğrudan uygulanması,bitkide, protein sentezi için kullanılabilir. Bitkiler, karbonun, oksijenin, hidrojenin ve azotun temel malzemesi aracılığıyla, karmaşık bir biyokimyasal süreç boyunca amino asidin kendisini sentezleyebilmekte bu işlem bitkide kayda değer bir enerji gerektirmektedir. Bitkiye harici amino asitlerin uygulanmasıyla, bitki enerji kullanımını koruyabilir, böylece diğer metabolik süreçler için mevcut enerji kullanılabilir. Enerji tasarrufu da biyosentetik enzimleri oluşturan enerji ve besin ihtiyacını azaltacaktır.Ancak bitki fizyolojisindeki rolleri hakkında çok fazla şey bilinmemektedir.Şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla, yeryüzündeki tüm yaşamda, her bitki ve hayvan türünü oluşturmaya yardımcı olan milyonlarca proteinden, bu proteinler için yapı taşları olan 100’den fazla amino asit vardır. insanlarda ve hayvanlarda bulunur. Amacın daha büyük çiçekler,rekor kıran bir kabak ya da sadece bir ton bitkisel büyüme elde etmek istiyorsan, amino asitler kritik rol oynayacaktır. bitkilerdeki verim artışı,temeli bitki tarafından üretilen amino asitlerin hücrelerdeki yüksek miktarlarından kaynaklanmaktadır. Bitkilerin bu hücreleri oluşturmak için gerekli olan amino asitleri sentezlemesi için enerji gerekir.Bitkide Amino asit uygulaması;
topraktan uygulaması 21 günde bir yapraktan ise yedi günde bir uygulanmalıdır. Toprak uygulaması,yapraktan yapılan uygulamalardan çok daha etkilidir.toprakta sadece amino asitler kullanan kökler değildir.Mikrobiyal yaşam ve hatta fiziksel toprak bileşenleri bile sizin cömertliğinizden faydalanacaktır. Amino asit kullanımına bağlı problemler: .Genellikle her üründe sadece birkaç amino asit kullanılır, bu nedenle bitkileriniz, tam spektrumlu amino asit takviyesinin verebileceği yararları elde edemez. .Amino asit gübreleri genelde yüksek maliyetlidir. .Amino asitleri bitkileriniz, beslendikçe almakla sınırlıdır. Amino asitlerin yapıları içinde yüksek miktarlarda azot içerdiğini ve amino asitlerin yüksek çözünürlüğünden dolayı bir dereceye kadar azotlu bir gübre olduklarını unutmayın. Gübre programınızı hafifletmek, bunu telafi etmek için gerekli olabilir.Ekstra azot istemediğiniz bir bitkinin yaşamındaki zamana gelince, amino asitler hala yararlı olacaktır. Yaprak uygulamasında sadece ince sis spreylerinde hafif miktarda uygulama yapmalısınız. Bu sayede tesisleriniz, bitkiniz tarafından azotlu gübre olarak kabul edilen fazla amino asit riski olmadan tüm fizyolojik faydaları almalıdır. Bitkisel aşamada veya azotlu gübreler gerektiren bitkilerde, amino asitler, nitrojeni yüksek kaliteli bir formda sağlama konusunda istisnadır.En fazla yararı elde etmenin en iyi yolu, tam spektrumlu,% 100 çözünebilen, bitki bazlı bir amino asit takviyesi kullanmaktır. Tarım üretimi çok yoğun bir iştir ve daha iyi kalite ve daha iyi verim ile ilgilidir.Bitkiler tarafından sentezlenen ana amino asitler glutamat, glutamin ve aspartattır ve bu diğer amino asitleri oluşturabilir. Glutamat, bitkiler tarafından absorbe edilen nitrojenin dahil edildiği ilk amino asit olduğu için öne çıkar ve aminotransferazların aktivitesiyle bir dizi amino asit elde edilebilir.Toprakta farklı biçimlerde bulunabilirler, ancak yarı ömürleri kısadır ve bitkiler tarafından emilimi sadece köklerdeki taşıyıcıların mevcudiyetinden dolayı mümkündür.Amino asitler bitkilerde farklı roller oynayabilir; stres azaltıcı maddeler, nitrojen kaynağı ve hormon öncülleri olarak hareket edebilirle. Amino asitlerin tohum yoluyla uygulanması, daha iyi bir bitki gelişimi ile sonuçlanabilir, çünkü bu moleküller, bitkilerin birkaç yararlı fizyolojik sürecinin sinyalleri olarak hareket edebilir.Amino asit uygulamasının bitkiler üzerindeki olumlu etkisine rağmen, çalışmaların çoğu, bir dizi amino asit içeren ürünlerle gerçekleştirilmiş ve bu amino asitlerin bitkilere karşı izole etkileri hakkında çok az bilgi bulunmaktadı. Ek olarak, glutamat, sistein, fenilalanin ve glisin gibi amino asitler, bitki oksidatif streslerinin zayıflatılmasında doğrudan veya dolaylı olarak hareket edebilir. amino asitler, stres yanıtı ve bitkilerdeki ikincil metabolizmanın sinyallenmesinde anahtar bir rol oynamaktadır.Glisin stres tepkisini harekete geçirir, Amino asitlerin uygulanması sitoplazmada Ca2 + konsantrasyonunu artırır.Tahıl veriminde ve muamele edilen buğday için kontrol ağırlığına göre test ağırlığında sayısal bir artış gösterdiği amino asit muamelesi, dönüm başına buğdayda 4 kile verim arttırdığı.Bitkilere amino asitler halinde verilen organik azot, toprak mikrobiyal popülasyonlarını teşvik etmek için bir organik karbon kaynağı sağlar.Şimdi çiftçilerin amaçlarına ulaşmak için bitkilerin biyoenerjetik ve biyokimyasal yönlerine bakma zamanıdır. Çiftçiler!Bu ürünler, bitkilerin başlangıçtaki canlılığını artırabilir ve böylece hastalığa veya diğer stres türlerine karşı direnci artırabilir, bu da verimi artırabilir. Herhangi bir organizma gibi her bitkinin toprak, güneş, yağmur,hava gibi büyüme için belirli bileşenlere ihtiyacı vardır. Canlı hücrelerin temel bileşeni,Proteinlerin yapı bloğu malzemesi olan Amino Asitlerdir.Proteinler Amino Asit dizisi ile oluşur.Bitkiler Amino Asitleri, Primer elementlerden, Karbon ve Oksijenden elde edilen sentezlerden sentezler.Hava, Topraktaki sudan gelen hidrojen, fotosentez ile karbonhidrat oluşturur ve bitkilerin topraktan elde ettiği Nitrojen ile birleştirerek, amino sentezine yol açar. asitler, kollateral metabolik yollarla. Sadece L-Amino Asitler bu Proteinlerin bir parçasıdır ve metabolik aktiviteye katılabilir. Temel özelliklerde amino asitlerin gerekliliği, verimi arttırmanın bir yolu olarak iyi bilinmektedir. Ürünlerin genel kalitesi Yapraktan kullanımı için amino asitlerin uygulanması, genel olarak bitkilerin gereksinimlerine dayanmaktadır ve Özellikle büyümenin kritik aşamalarında. Bitkiler Amino Asitleri, çevre sıcaklığına orantılı olarak Stomalardan emer ve Amino Asitler, Protein Sentezi sürecinde temel bileşenlerdir. Yaklaşık 20 önemli Amino Asitler, her fonksiyonun sürecine dahil olurlar.Amino Asitler bitkinin fizyolojik aktivitelerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilir. Amino Asitler de toprağa ekleyerek bitkiye tedarik edilir.Toprağın mikroflorası, böylece besinlerin asimilasyonunu kolaylaştırır. Protein Hidrolizatı (Amino Asit Sıvıları olarak bilinir) ve yapraktan sprey şeklinde uygulama,Protein Sentezi için hazır yapı taşları sağlar. Amino asitlerin bitkilerde görevlerini daha önceki yazımızda işlemiştik.Önemine binaen bir kere daha üzerinden geçelim istedim.
Protein sentezi;
Proteinler, bir yapı fonksiyonuna, metabolik fonksiyona (enzimlere), bir taşıma fonksiyonuna ve bir stoğa sahiptir.Sadece L – Amino Asitler bitkiler tarafından asimile edilir. D-Amino Asitler bitkiler tarafından tanınmaz enzimatik lokus ve dolayısıyla protein sentezine katılamazlar.Bu nedenle organik sentez ile elde edilen Amino Asitler iyi asimile değildir.
Stres direnci;
Yüksek sıcaklık, Düşük nem, Don, Zararlı saldırısı, yağmur fırtınası, Sel gibi Stresler.Bitkisel ürün kalitesinde ve miktarında karşılık gelen azalma ile bitki metabolizması üzerinde olumsuz etki.Amino Asitlerin stres şartları sırasında,ve sonrasında uygulanması bitkileri besler.Stres fizyolojisi ile doğrudan ilişkili olan ve böylece önleyici olan Amino Asitlerle Bitkide iyileşme etkisi görülür.
Fotosentezin Etkisi;
Bitkiler, fotosentez ile karbonhidrat sentezler, Düşük fotosentez oranı, bitkinin ölümüne yol açan yavaş büyüme, klorofil emiliminin sorumlu molekülüdür. Glisin ve glutamik asit baz bileşiği. Uygulamalar amino asitler yapraklardaki klorofilin içeriğini artıracak ve böylece fotosentez oranı daha yüksek olacaktır. ışık enerjisi Glisin ve Glutamik Asit, bitkisel oluşum sürecinde temel metabolitlerdir. doku ve klorofil sentezi Bu Amino Asitler, daha yüksek dereceye ulaşan bitkideki klorofil konsantrasyonunun artmasına yardımcı olur.fotosentez Bu bitkileri yeşil. yemyeşil yapar.
Stomalar üzerinde hareket;
Stomalar, bitkinin hidrik dengesini kontrol eden hücresel yapılardır.Mikronutrient absorpsiyon ve gazların emilimi Stomanın açılması her iki dış etken tarafından kontrol edilir (ışık, nem, sıcaklık ve tuz konsantrasyonu) ve iç faktörler (amino asit konsantrasyonu, abesik asit vb.) Işıklar ve nem düşük ve sıcaklık ve tuz konsantrasyonu olduğunda Stomalar kapalıdır.Stomalar kapalı olduğunda fotosentez ve transpirasyon azalır. (marco & micronutrients) ve solunum artar (Karbonhidrat yıkımı).Bu durumda bitkinin metabolik dengesi negatiftir. Katabolizma daha sonra anabolizmdir, metabolizmayı ve bitki büyümesini durdurur.L-Glutamik asit “Guard Cell” in bir sitoplazma ozmotik ajanı olarak davranır. Böylece stomaların açılmasını destekler.
Şelatlama Etkisi;
Amino Asitlerin mikrobesinler üzerinde şelat etkisi vardır. Mikrobesinlerle birlikte uygulandığında,bitkinin içindeki mikrobesinlerin emilimi ve taşınması daha kolaylaşır.Bu etki, şelatlama etkisine ve hücre zarı geçirgenliğinin etkisine bağlıdır.L-Glisin ve L-Glutamik Asitlerin çok etkili kenetleme maddeleri olduğu bilinmektedir.
Amino Asitler ve Fitohormonlar;
Amino Asitler, fitohormonların ve büyüme maddelerinin öncüleri veya aktivatörleridir. L-metionin etilen ve Espermine ve Espermidine gibi büyüme faktörlerinin öncüsüdür.5 – Adenosil Metiyonin’den sentezlenmiş L-Triptofan Auxin sentezi için öncüdür L-Triptofan sadece L-Formundaki bitkilerde kullanılır. L-Triptofan sadece Protein hidrolizi enzim tarafından gerçekleştiriliyorsa kullanılabilir. Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, asit veya alkali ile hidroliz yapılırsa,L-Triptofan yok olmaktadır. L-Arginin, çiçek ve meyve ile ilgili hormonların sentezini indükler.
Tozlaşma ve meyve oluşumu;
Polenleşme, polenlerin pistillere taşınmasıdır, böylece fektoz ve meyvenin oluşumu mümkün olabilir.L-Prolin, Pollen, L-Lizin, L-Metionin, L-Glutamik Asitin fertilitesine yardımcı olur. Bu amino asitler polen çimlenmesini ve pollinik tüpün uzunluğunu arttırır.
Toprak Florasında Denge;
Tarım toprağının mikrobiyel florasının dengesi iyi bir şey için temel bir sorudur.Organik madde mineralizasyonu ve ayrıca iyi bir toprak yapısı ve kökleri etrafında doğurganlık için L-metiyonin, mikrobik floranın hücre duvarlarını stabilize eden öncü büyüme faktörleridir.
Genel olarak;
L-Glutamik Asit & L-Aspartik Asit, transaminasyon ile amino asitlerin geri kalanına neden olur L-Proline & Hydroxy Proline, hücrenin güçlendirilmesini sağlayan bitkinin hibrit dengesine dayanır.Duvarlar, olumsuz iklim koşullarına karşı direncini arttıracak şekilde L-Alanin, L-Valine ve L-Leucine meyvelerin kalitesini arttırır. L-Histidin, meyvelerin düzgün olgunlaşmasında yardımcı olur.
Kalsiyum Şelatlanması;
primer kenetleyiciler-glutamik asit ve glisin açısından zengin amino asit karışımlar,köklerin kalsiyum alımında, dramatik bir etkiye sahiptir.zamanda, glutamik asit ve glisin, kalsiyum iyon kanallarını açmak için kök hücreleri uyarır ve bitkilerin, binlerce kez milyonlarca miktara kadar hızlı kalsiyum iyonlarını almasını sağlar!Kalsiyum hareketsiz bir elementtir. Bitki hücrelerine yatırıldıktan sonra bitkinin diğer kısımlarına taşınamaz. Bu nedenle, kuvvetle büyüyen bitkilerin köklerine sürekli bir kalsiyum kaynağı sağlanmalıdır. Güçlü hücre duvarları oluşturmak için kalsiyum çok önemlidir. Bol miktarda kalsiyum temin edildiğinde hücre bölünmesi ve hücre duvarı genişlemesi hızlanır. Doğada ve hidroponikte olduğu gibi, kalsiyum fosfatlar ve sülfatlarla tepkimeye girer ve çözelti “kireç skalası” olarak çökelir. Kireç, kalsiyumu bitkiye vermez hale getirir. Zamanla kireç skalası, pompaları ve sulama hatlarını tıkayan kalsiyum tortuları da oluşturabilir.Amino asit kenetleme maddeleri, bir kalbur gibi kalsiyum iyonlarına yapışarak, kireç skalası oluşturmak üzere diğer minerallerle reaksiyona girmelerini önler. Bitkileri Hastalıklardan, Zararlılardan ve Stresten amino asitler korur Amino asitler ayrıca bitkilerin sıcaklık stresinden korunmasına yardımcı olur. Zayıflamış hücre duvarlarına sahip bitkiler ısı ve soğuğun aşırılıklarına karşı daha hassastır. Örneğin, don koşulları sırasında hücre duvarları arasındaki su kristalleşir, hücre zarlarını delip geçerek bitkinin solmasını sağlar. Ancak bitki su yerine hücre duvarları arasında fazladan kalsiyum dokusuna sahip olduğunda, bitkinin yaralanması en aza indirgenir. Çoğu hidroponik sebzeler kontrollü bir ortamda yetiştirilse de, amino asit takviyeleriyle yapılacak araştırmalar, kaliteden veya verimden ödün vermeden, bitkilerin düşük sıcaklıklarda yetiştirilmesinin yollarını önerebilir. Enerji maliyetleri arttıkça, bitkileri aşırı sıcaklıklara karşı koyabilme yeteneği, yetiştiriciler için önemli ekonomik faydalara sahiptir.Brix, Kuru madde oranını artırır;
Amino asitler tarafından sağlanan artan kalsiyum mevcudiyeti de ikincil faydalara sahiptir. Güçlü bir damar sistemine sahip bir bitki, suyu ve besin maddelerini daha verimli bir şekilde alır ve bitkinin balını arttırır. Brix, meyvedeki şeker içeriğinin yüzdesinin bir ölçümüdür. Bitkinin sağlığı ve canlılığının genel bir göstergesidir. Brix, bir EC ölçer ile değil, bir refraktometre ile ölçülür. Organik moleküller elektriği iletmezler, ancak suda çözünmüş toplam katı maddeler, kıvrılır veya kırılırlar. Bir brix refraktometre kullanımı kolaydır. Birkaç damla öz, refraktometrenin cam slaydına sıkılır ve cihaz bir ışık kaynağına doğru yönlendirilir. Çözünmüş katılar özünde ne kadar yüksek olursa, ışığı daha fazla kırar ve daha fazla brix okuması artar. meyvenin balmumu % 12’yi aşarsa, emici böceklerin, bitkiyi besin olarak tanıyamayacağı bildirilmiştir. Ayrıca, brix’teki her% 1’lik bir artış için, donma sıcaklığı yarım derece düşürülür. Brix ayrıca meyve ve sebzelerin kalitesinin objektif ölçümü olarak da kullanılır. Üstün kaliteli ürünler en yüksek brix seviyelerine sahiptir. Bu nedenle, amino asit takviyeleri ile yetiştirilen bitkiler genellikle şekerlerde ve diğer besin elementlerinde daha zengin olup, bunların yüksek fiyatlarla satılmasına olanak tanır.

Faydalı Mikroorganizmalar 1.Bölüm

 Ormanlarımızdaki Faydalı Mikroorganizmaların kullanımı:
El değmemiş ormanlarımızdaki yararlı mikroorganizmaları kültürlemede bir teknik, onları yerel ormanınızdan ve eski tip kabristanlıklarımızdan elde edebiliriz.En iyi yol yerel ormanın içinde sağlıklı bir eski sağlam ağaç bulmaktır.   Mikroorganizmaları toplamak için en uygun zaman ne zaman?
Mikroorganizmalar (mikroplar) Yılın herhangi bir zamanında kültürlenebilir.Ancak, ıslak,
yağışlı haftalardan kaçının. Aşırı nem, İstenmeyen mantarların gelişmesini teşvik eder
Mikroorganizmaları toplamak ne kadar zaman alır?
Toplama süresi 68 ° F, 20 ° C den düşük havalarda yaklaşık 4-5 gün sürer. daha
sıcak 68 ° F, 20 ° C den yüksek havalarda 3-4 günde toplanır.
Mikroorganizmaların toplanabilecek, en iyi yerler neresidir?
Faydalı mikroorganizmaların, rahatsız edilmeden yüksek oranda yoğunlaşabileceği yerler;
ormanlar veya diğer bitki örtülü alanlardır.Birden fazla bölgeden toplanan mikroporganizmalar
birleştirildiğinde, büyük olasılıkla daha sağlam bir kültürle sonuçlanacaktır.
Faydalı mikroorganizmalar nasıl toplanır?
.Kabınızı yarısına kadar haşlanmış pirinçle doldurun
.Beyaz kağıt havlu ile kabınızı kapatın,havlunun pirinçle temas etmesine izin vermeyin
.En az havlu ile haşlanmış prinç arası 4 cm hava boşluğu olmalı
.kağıt havluyu bir lastik yardımıyla yerine sabitleyin.
.Kabınızın üst kısmını elek teliyle örtün.Hayvanların pirinci kurcalamasını önler.
.Kabınızı yağmur çiseltisinden korumak için şeffaf plastik ile ötrün
.Kabınız doğrudan güneş ışığında olmamalıdır.
.Kabınızı toprakla kısmen gömün.Kabınız 2/3 ü kadar gömülebilir.
.Bulunduğunuz yerdeki yere düşen yapraklar ile kabınızı örtün
Her tarafta plastik tabakayı tutturun
.Rüzgar tarafından yerinden çıkmasını önleyin
.Kutuyu en az 4–5 gün rahatsız etmeyin
.5 günden sonra,nemli pirincin beyaz küfle kaplı olup olmadığını kontrol edin.
.Küf seyrek ise kutuyu tekrar kapatın ve 2-3 gün daha bekleyin
Kontrol ettiğinizde kabınız beyaz dışında bir renk ise işlem başarısızdır.Kutuyu atıp
yeniden yapmanız gerekir.  mikroorganizma yetiştireceğiniz bölge, derin bir humus içermeli, humus, en az 2 metre derinliğe kadar 1 metre kompost birikmiş olmalıdır. Bu alanda gözlem yoluyla, toprak verimliliğini ve mikrobiyal  biyo çeşitliliğin yüksek olduğunu
söyleyebiliriz. Amacımız, bu çeşitli, yaşlı yararlı yerli mikroorganizmaları tuzaklayıp kültür etmektir. Bu mikroorganizmaları yakalarken kullandığımız teknik, pişirilmiş pirinç gibi karbonhidrat kullanımıdır. Mikroorganizmalar gıdaya çekilecek.Genel olarak, yaptığımız şey pişmiş pirinci kapaklı daha düz bir kaba koymaktır. Örneğin, bir plastik lokum kutusu
kullanabilir ve kabın içinde hava boşluğuna izin veren bir 3 cm derinliğinde pişmiş pirinç ekleyebilirsin. Burada önemli olan bu mikroorganizmaları yakalamak için daha geniş bir hava alanıdır.
Bir sonraki adım, enfekte pişmiş pilavımıza 1/3 oranında ham şeker veya pekmez ilave etmektir.Mümkünse işlenmemiş şeker kullanılmalıdır.
Bir hafta sonra, karışım yapışkan, likit pirinç gibi görünecek. Daha sonra depolamak, mikrobiyal aktiviteleri durdurmak için daha serin bir alanda tutmak için eşit miktarda ham şeker veya pekmez ekleyebilirsiniz. Kullanmak için bu serumu 20 kısım su ile seyreltebilirsiniz. Bu seyreltilmiş serum, temel orman mikroorganizmalarınız olarak görev yapacaktır. Onu zorlayabilir ve bir pilastik kovaya koyabilirsiniz. Benzer orman mikroorganizmalarını yakalamanın bir başka versiyonu da, çöpü, humusu alıp onları pişmiş pilavın üst kısmına boca ederek yaymaktır. Orman yaprak kalıpları da kullanılabilir. Aynı prosedür, yerel orman mikroorganizmaları kültüründe tarif edildiği gibi takip edilmelidir.

LACTOBACİLLUS TARIMDA KULLANIMI (laktik asit)

LACTOBACİLLUS
Bilimsel adı: Lactobacillus
Üst sınıf: Lactobacillaceae

Bunlar laktik asit bakteri grubunun önemli bir parçasıdır (yani şekeri laktik aside dönüştürürler)İnsan sağlığı için gayet önem arzeden bu bakteri,Lactobacillus türleri , nin vitro ve in vivo fungal patojen Candida albicans’ın büyümesini ve virülansını inhibe eden hidrojen peroksit üretir.Lactobacillus , konakçıyı patojenler tarafından potansiyel invazyonlara karşı koruduğu için insan vücudu ile karşılıklı bir ilişki sergiler ve ev sahibi bir besin kaynağı sağlar. Lactobacillus , yoğurt gibi gıdalarda bulunan en yaygın probiyotiktir ve ishalin, vajinal enfeksiyonların ve egzama gibi cilt bozukluklarının tedavisine yardımcı olabileceğinden, insan sağlığını sürdürme uygulamasında çeşitlidir. Organik tarımda kullanılan, faydalı mikroorganizmalardan biri lakto basilidir.Bu yararlı mikroorganizma, anaerobik(az yada hiç oksijen olmayan) ayrışmayla ilişkili kötü kokuları spesifik olarak tutan kompostlamada yaygın olarak kullanılmaktadır. Laktik asit bakterileri normal olarak kötü kokularla ilişkili ayrışmada salınan amonyakla(NH3) beslenir. Atıkların daha az kötü kokuları ayrıştırmanız veya fermente etmeniz gerekiyorsa, laktik asit bakterileri kullanılacak özel bakterilerdir.Organik tarımdaki uygulaması çok yaygındır. Bitkilere ve toprağa laktik asit bakterisi serumunun seyreltilmiş çözeltisinin püskürtülmesi bitki büyümesine yardımcı olur ve daha sağlıklı hale getirir. Toprağa ya da yapraklara uygulandığı için,bu yararlı bakteriler ayrıştırma işlemine yardımcı olurlar, böylece bitki tarafından daha fazla yiyeceğin elde edilebileceği ve asimile edilebilmesine izin verilir.Su ürünleri yetiştiriciliğinde sorunlardan biri su kalitesinin balık artıklarıyla çabuk bozulmasıdır.Kötü su kalitesi,balığın büyümesini hızlandırdığı ve sağlığını etkilediği için stres yaratır. Bu, özellikle yüksek yoğunluklu ve tank usulusu ürünleri yetiştiriciliğinde çok belirgindir. Balık atıkları suda amonyak üretimini arttırır buda suyu kirletir ve balığın stresini arttırır. Bu yararlı mikroorganizmaların suya düzenli olarak eklenmesiyle, bu amonyak problemi tamamen durdurulamazsa en aza indirilir. Denitrifikasyonu(Nitrat solunumu) hızlandırmaya veya tamamlamaya yardımcı olur veya atıkları balığa zararlı olmayan formlara dönüştürür.Laktik asit bakterilerinin, etkili sindirime yardımcı olduğu (%2 yada %1,5 laktik asit çözeltilerinin) salmonella ve e. coliyi kontrol ettiği,Çiftçiler için, bitki ve hayvanların genel sağlığı, daha iyi besin asimilasyonu, yem dönüşümü ve belirli toksinlerin yok edilmesinde kullanılabilir olduğu görülmüştür. İşte bu tür bir mikroorganizmanın havadan toplanması için basit bir yöntem.


Laktik asit bakteri mayası yapımı; Kapaklı plastik kaba yıkadığınız pirinç suyunu alın plastik kabınızın yarısı bu solüsyonla dolu olsun.Buradaki başarılı olmanın anahtarı hava alanı. %50 olmalı.Kapağı gevşek bir şekilde kaba (vakumlu değil, havayı kabın içine hareket ettirmeye izin verin) yerleştirin.Doğrudan güneş ışığı almayan sessiz bir alana koyun. Pirinci en az 5-7 gün mayalanmasına izin verin. Laktik asit bakterileri,sıcaklığın 20-25 derece C olduğu 5-7 gün içinde toplanacaktır. Pirinç kepeği, ince bir film gibi, sıvı ekşiden ayrılarak sıvı
içinde yüzecektir. Süzün ve sıvıyı alınız. Bu sıvıyı daha büyük bir kaba koyun ve on parça süt dökün. Orijinal sıvı lakto basili de dahil olmak üzere farklı tipte mikroplarla enfekte olmuştur. Saf lakto basilini elde etmek için sütün doygunluğu diğer mikroorganizmaları ortadan kaldıracak ve saf lakto basili bırakılacaktır. Taze süt en iyisi olmasına rağmen, yağsız süt tozu kullanabilirsiniz. 5-7 gün içinde, karbonhidrat, protein ve yağ laktik asit bakterileri içeren sarı sıvı (serum) bırakarak süzülecektir. Pıhtılaştırılmış karbonhidrat, protein ve yağları atıp bunları kompost kümesine ekleyebilir veya hayvanlarınızı besleyebilirsiniz. Saf laktik asit bakterisi serumu buzdolabında saklanabilir veya sadece eşit miktarda ham şeker(1/3 su ile seyreltilir) veya pekmez ilave edilebilir. Kimyasal olarak ağartıldıkları için rafine şeker kullanmayınız ve
laktik asit bakterilerini etkileyebilirler. Şeker veya pekmez laktik asit bakterilerini oda sıcaklığında canlı tutacaktır.Şekerden, miktardan bağımsız olarak, basitçe bakılmaksızın bakterilerin yiyeceklerini canlı tutabilmeleri için yiyecek olarak hizmet etmelerine rağmen, bire bir oran önerilmektedir. Şimdi, şeker veya pekmezli bu laktik asit bakterisi serumu, saf kültürünüzdür.

Laktik asit bakteri mayası kullanımı; için bu saf kültürü 20 parça su ile seyreltebilirsiniz. Suyun kimyasal olarak klor ile muamele edilmediğinden emin olun.Unutmayın, canlı mikroorganizmalarla uğraşıyoruz ve klor onları öldürür.Bu seyreltilmiş form 1:20 oranı,temel laktik asit bakterisi karışımınız olacaktır. Her bir litre suya eklenen bir çorba kaşığı, temel spreyiniz olarak
kullanabilirsiniz ve hayvanların su ve yemlerine ekleyebilirsiniz. Daha büyük hayvanlar için, bu seyreltilmiş laktik asit bakterisi serumu 2-4 yemek kaşığı su ile daha fazla seyreltilmeden kullanılmalıdır. Laktik asit bakterisi serumu, bitki yapraklarına fiyosfer mikropları,
toprak ve kompostu takviye etmek için uygulanabilir. Tabii ki, daha önce bahsedilen hayvanlar ve diğer uygulamalar için sindirim ve besin asimilasyonunu geliştirmeye yardımcı olacaktır. toprakta veya sindirim sisteminde herhangi bir dengesizlik için, lakto basilleri size yardımcı olabilir.

kloron sudan temizlenmesi;

Suyunuz klorlu ise 2 saat su kabınızın ağzını açık bırakmanız, sudaki kloru havaya uçuracaktır.