Bitkilerde Silisyum (Si) etkileri


2014-7-9-255

Bugünlerde SİLİKON VADİSİ  denilen dev endüstrinin adı bir SİLİSYUM bileşiği olan SİLİKONDAN gelmektedir.Transistör,diyot ve elektronik hafızada geniş kullanım alanı bulmaktadır. Silika jelin kendi ağırlığının %35-%42’si kadar nem tutma özelliği vardır.Bitkiler silisyumu, asit biçiminde [Si (OH) 2]  Silisyum alıma izin verir.toprakta en çok bir kuvars olan Si0 2 yada silikat olarak bulunmaktadır. (Si)  Silisyumun bitki beslenmesinde en önemli özelliği bitkilerde iyi büyümeyi sürdürmek, ekonomik verim vermek ve böylece içsel ve dışsal streslere karşı bitkileri daha toleranslı hale getirmektir. Kalsiyum bitkiler tarafında silisyum alınımını azaltır.Bu yüzden aşırı kalsiyumlu gübre kullamak,yüksek ph,yüksek fe ve al oksitler bitkiler tarafından alınımını azaltır.  tuzluluk ve kuraklık önemli ve büyük ölçüde tarımsal üretkenliği etkileyebilir. Bu streslere karşı bitki toleransı da geliştirilmesi gerekmektedir. Silisyum kullanımı bu streslere karşı bitki toleransını artırmakta büyümeyi ve verimi olumlu etkilemektedir.Bitkilerde mangan, demir,bakır çinko ve alüminyum toksisitesini azaltmaktadır. Silisyum bitkinin koruyucu mekanizmalarını geliştirerek mantarlara karşı bitki direncini arttırır.Silisyum beslenen bitkiler daha yüksek yaprak su potansiyeli saklar, çünkü silisyum kuraklık toleransında çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu epidermis üzerinde silisyum, cuticulanın çift kat oluşumuna sebeb olmasından dolayıdır. Buna ek olarak, kök karşı su taşınmasında önemli rol oynayan endodermal doku, kuraklığa dayanıklı bitkiler silisyumu büyük miktarlarda biriktirmektedir.Silisyum hem biyotik ve abiyotik streslere karşı bitki tolerans geliştirir. Ama abiyotik streslere karşı rolü önemli olmakla birlikte. silisyum bitkilerde tuz stresini ortadan kaldırılmasında önemli bir rol oynar, sodyum alımını ve terlemeyi azaltarak tuza duyarlı bitkilerin translokasyonunu azaltmaktadır. Silisyumun dokulardaki düzeyleri topraktan alınımı, besin eksikliği , toksisite patojenler , böcekler, tuzluluk, su günlüğü, metal toksisiteye, karşı tolerans geliştirerek büyümeyi artırır.


Bitkilerde magnezyum (Mg) etkileri

 

10273661_10152429315239430_6451959805518447978_n 

Teknik olarak, magnezyum, insan ve bitki yaşamı için hayati önem taşımaktadır metalik bir kimyasal elementtir. Mg +2 formda bitkiler tarafından alınır.Düşük PH ,düşük toprak sıcaklığı,kuru toprak,aşırı potasyum,ve kalsiyum bitkilerde Mg alınımını azaltır.Düşük Ph lı topraklarda mangan ve aliminyum daha fazla çözündüğünden magnezyum alınımı azalır.Bitkiler için daha fazla magnezyum, daha fazla dölleme demektir.Magnezyum  klorofil molekülünün merkezinde, enzimlerin oluşumunda yer alır.Magnezyum bitkilerde karbonhidrat metabolizması ve hücre zarı sabitlemede kullanılır.

Eksikliği  yaşlı yapraklardan başlayıp daha genç yapraklara doğru ilerler.Damar araları sararırken damarlar yeşil kalır.

Magnezyum eksikliğinde, bitkiler hastalıklara karşı daha duyarlı hale gelir.Verimde ciddi eksikliğe sebep olur.

MAGNEZYUM İŞLEVLERİ;

· Klorofil oluşumu
. yeşil pigment (Işık emici )

. güneş enerjisini yakalama ve kimyasal enerjiye dönüşüm
. organik bileşiklerin sentezi verir
. Bitki büyüme ve işleyişi  (Karbonhidratlar, yağlar, proteinler)
· Amino asitler ve hücre proteinlerinin sentezi
·  bitkilerin fosfor taşınımına ve alınımına etkili
· A vitamini ve C konsantrasyonları
· Olumsuz faktörler (kuraklık Dirençi, Tohumsuz hastalığı) .En önemli görevi kök oluşumudur

Bizlerin mağnezyum konusunda dikkat etmemiz gereken,karbonitratlı ve şekerli gıdalardan uzak yaşamaktır. çünkü .1 molekül seker almak demek, hücrelerin 50 molekül magnezyum kaybına ugraması demektir. Magnezyum eksikliği, D vitaminin, derimizde sentezlenmesini engeller.

 

 

Bitkilerde molibden (mo) etkileri.

img-20140403-wa0001

Toprakta daha çok MoS2 molbdenit formunda bulunur.Bitkiler molibdeni  MoO(-2)4 anyonu şekilde alırlar.Molibden asit karekterli topraklarda demir ve alüminyumla reaksiyona girer, demir ve alüminyum oksit tarafından adsorbe edilir.Bu yüzden asitli topraklarda kireç verilmesi molibden alınımını arttırır.  Fosfor fazlalığı molibden alınımını arttırır.Molibden bitki içinde ağır hareket ettiğinden kök bölgesinde daha çok bulunur.  Ağır metal grubuna giren Molibden eksikliği belirtileri, yaşlı ve orta yapraklar üzerinde görülür.Damarlar arasında sarı lekeler ile yaprak kenarlarında nekrozlar görülür.Bütün yaprak soluk renge döner ve aynı zamanda marjinal nekroz bitkide eksiklik tamamlanmaz ise genç yapraklarda da görülür.( N) Azot indirgenmesinde kullanılan molibden miktarı azaldıkça bitkide nitrat NO3 miltarı artar.

Yaprakları dar hale gelip yaprak orta damarı büyüdüğü, ileri safhada kamçılaşmaya neden olabilir. Ancak yaprak bıçak genişliğinde ciddi bir sınırlama olur. İleri aşamalarda, bitki büyümesi ve çiçek oluşumu sınırlı olacaktır. molibden eksikliğine en duyarlı olan Bitkileri turpgiller ,brokoli, karnabahar, lahana, baklagiller ,fasulye, bezelye, yonca,turunçgiller,domates,marul,patates,pamuk ve tatlı mısır dır.

BİTKİLERDE (MO)  MOLİBDEN ALINIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER;

.Toprakta kil miktarı arttıkça Mo alınımı azalır.

.Organik madde, yarayışlı Mo ile doğru orantılıdır.

.Toprak nemiylede, kullanılabilir Mo arasında doğru bir orantı vardır.

.S kükürt,yada sülfat So4(-2) ilavesi molibden alınımını kök bölgesindeki rekabet sebebiyle azaltır.

.Azotun (NO3-N) nitrat formu,Mo alınımını arttırır.

.Amonyum(NH4-N) formu,Mo absorbsiyonunu azaltır.

Özellikle fasulye ve bezelyede molibden verimi çok etkiler.Bitki 3-9mg/kg bulunurken,buğdayda 0,2-0,6 mg/kg dır.

BİTKİLERDE BAŞLICA FONKSİYONLARI;

.Molibden inorganik fosforun,organik fosfora dönüşmesinde

.Klorofil miktarının artışında (klorofil sentezinde)

.Bitkilerde askorbik asit (C vitamini) sentezinde

.Az sayıda enzim faaliyetinde redoks reaksiyonlara doğrudan katılır.

.Baklagillerde Rhizobiom bakterilerinin azot tespitinde

.Nitratın NO-3, Nitrite NO-2 dönüştürülmesinde

.Nitrogenez N2 fikse eden mikro organizmaların işlevinderol almaktadır.