Bitkilerde Fe Demirin etkileri

img_20150328_00163620140728_191407

 

(Fe) Demir, bitkilerde hareketsiz olup dolayısıyla eksiklik belirtileri genç yapraklarda görülür. Genç yapraklar görünüşte beyaz, ağartılmış sarı gibidir. Demir eksikliği son derece belirgindir.Demir neredeyse tüm canlılar için önemli bir mikrobesleyicidir. DNA sentezi, solunum ve fotosentez gibi metabolik süreçlerde önemli rol oynar. Ayrıca, birçok metabolik yollar demir tarafından aktive edilir, ve birçok enzimlerin bir prostetik grup bileşenidir.

Toprakta demir çözünürlüğü  bitkide demir eksikliğinin birinci nedenidir Bir bitkide  oksijen taşınımının yanı sıra sağlıklı yeşil rengini veren klorofil oluşumunda, demir ilgilenmektedir.
Klorofil oluşumunu teşvik eder.Alkali kireçli topraklarda, bitkilerde demir eksikliği sık görülür..Demir birçok bitkinin enzim fonksiyonları için gereklidir.Hücrelerin solunum sistemini çalıştırır.  Enzim mekanizması, hücre bölünmesi ve büyümeyi etkiler.Kloroplastın yapı ve fonksiyonunun korunması için gereklidir.

Azot fiksasyonuna katılır.

Bitki içindeki enerji transferinde önemli bir rol oynar.

P fosfor gübresi yüksek oranlarda aşırı miktarda olduğunda, birçok bitkilerde Fe alımını engellediği görülmüştür.

Aşırı (Mn) mangan alımı, bitkilerde Fe eksikliği görülebilir.

duyarlı olduğu tespit edilen bitkiler:  Şeftali,kuşkonmaz, arpa, fasulye (beyaz), pancar, brokoli, brüksel lahanası, lahana, karnabahar, kereviz, narenciye, çimen, yulaf, fıstık, çavdar, pirinç, soya fasulyesi, süpürge darısı, ıspanak, çilek, Sudan Otu, domates, ve çim.


Toksititesi; Aşırı (Fe) demir Koyu yeşil yapraklılığa neden olabilir, üstleri ve kökleri, bazı bitkiler üzerinde mor yaprakları koyu kahverengi (pirinç gibi bronzlaşmaya hastalığı),  bodur büyümeye sebep olabilir.

Demir ihtiva eden bazı yaygın gübre ürünleri
Ürün Kimyasal formül Tipik Demir İçeriği
Demir Sülfat FeSO 4 · 7H 2 O % 20
Demir Amonyum Sülfat (NH 4) 2 SO 4 · FeSO 4 · 6H 2 O % 14
Demir DPTA Şelat FeDPTA % 10
Demir HEDTA Şelat FeHEDTA % 5-12

KÜKÜRT (S) SULFUR TOPRAKTA PH YA ETKİSİ.

20140515_12450920140617_093555

Elementel Kükürdün Toprağın pH ve EC Değerine Etkisi (Slaton,N.A.2001)

Gün Kontrol Granül Kükürt Suda Erir Mikronize Toz Kükürt
50 kg/da 100 kg/da 50 kg/da 100 kg/da
PH EC PH EC* PH EC PH EC PH EC
0 8.3 211 8.3 211 8.3 211 8.3 211 8.3 211
10 8.3 211 8.3 205 8.2 222 7.5 651 7.0 900
20 8.3 216 8.4 202 8.3 214 7.6 738 6.7 762
35 8.2 292 8.2 200 8.2 298 7.5 788 6.5 795
60 8.1 308 8.2 331 8.1 305 7.6 735 6.6 789

 

KÜKÜRT (S) BİTKİDE ETKİLERİ..

Kükürt her ne kadar ikincil besin olarak görülsede, fosfora yakın miktarda bitkiler tarafından kullanılır.Kükürt klorofil oluşumunda,baklagillerde azot sabatliyen nodüller için zorunludur.Bitkilerde proteinler, amino asitler, enzimler ve vitaminler için kükürt kullanır.Kükürt besin eksikliği azot, fosfor ya da potasyum eksikliği kadar zararlıdır.Azot ve kükürt arasında önemli bir denge vardır. Yeterli kükürt olmadan, bitkiler etkin bir şekilde tam potansiyel azot ve diğer besin elementi kullanamaz.Kükürt tüm bitki proteinleri ve bazı bitki hormonlarının önemli bir parçasıdır. Ayrıca, soğan ve sarımsak ailesinde bulunan bazı yağlar ve uçucu bileşiklerin oluşumunda kullanılmaktadır.


(S) Kükürt toprak bakterileri Thiobacillus bakterileri tarafından sentezlenir. Kükürt aminoasitİn üçlü bir bileşenidir. Protein sentezinde nitrojen ile birlikte çalışır.

Bitkiler kükürt dioksite duyarlıdır. Doğrudan ve dolaylı olarak etkilenir.doğrudan etkileri maruz kalma süresine ve yoğunluğuna bağlı olarak akut veya kronik olabilir. Kükürt dioksit fotosentez mekanizmasına bozarak fotosentezi inhibe eder.  stoma açılması aşırı su  kaybı ile sonuçlanır. Kükürt dioksit ve azot oksit atmosferde su buharı ile reaksiyona girerek, asit üretir. Sonuç; bitkilere ciddi hasara neden olur, asit yağmuru denen budur.

Kükürt yaşlı ve genç yapraklar daha dayanıklı iken, en hassas orta büyüme yapraklarda arazlar görünür.Yeşil taban üzerinde turuncu-kırmızı renk farkı yaprak ucunda görülür.Ozon ve azot oksitler zararı belirleyen faktörlerdir.

 

BİTKİLERDE BOR (B)

20150530_101911

Bor bitki büyümesi için gerekli bir micro elementtir. Su, organik madde ve toprak çeşitliği toprakta boru etkileyen faktörlerdir. bitkiler ve bor arasında çok az veya çok fazla dengesi çok hassas olduğundan kullanımında dikkat edilmesi gereklidir. Bor bitkilerde şekerlerin taşınmasını kontrol eder. Hücre bölünmesi ve tohum gelişimi için önemlidir.Bor (B) yüksek miktarlarda bitkiler tarafından gerekli değildir, ancak uygun seviyelerde değilse, ciddi bir büyüme sorunlarına neden olabilir.

Fonksiyon: Bor hücre duvarı sentezinde kalsiyum ile birlikte kullanılabilir ve hücre bölünmesi (yeni bitki hücreleri oluşturmak) için gereklidir. Bor tozlaşma ve meyve ve tohum geliştirmeye yardımcı olur, böylece bor gereksinimi üreme büyüme için çok daha yüksektir. Diğer fonksiyonlar şeker ve karbonhidrat taşınımı, azot metabolizması, bazı proteinlerin oluşumunu, hormon düzeylerinin düzenlenmesi ve (iç su dengesini düzenlemek) stomaya potasyum ulaşımını sağlar.  Bor şekerlerin taşınmasında yardımcı olduğundan, onun eksikliği mikoriza mantarlar cazibe ve koalisyonunu azaltabilir. bitki köklerinden gelen ürünlerin ve şekerlerin yukarıya taşınımında azalmaya neden olur.

Eksikliği: Bor eksikliği kökler ve sürgünler ve ayrıca çiçek ve meyve yapılarının büyüyen noktalarında kendini gösterir. Genellikle, Terminal tomurcuklar ölür ve internodlar güdük kalır, rozetlenme ya da bir “gür” görünüm, yan düğümleri çıkan yeni bir bozuk büyüme görünür. Sapları kırılgan ve yeni yapraklar kalınlaşmış olur. Kökler genellikle kısa ve küt olur Çok az kök tüyleri mevcuttur. Çiçeklenme ve meyve azalır.

ortamının pH sı, 6.5 aştığında bor eksikliği oluşabilir.

Toksisite: Bor toksisitesi yaşlı yapraklarda  uç kısımlarda görünür.  yaprak ucu kloroz göstermeye başlar. Diğer mikro besin toksisitesine benzer. Nekroz yaprağı içeriye doğru büker. onun ölümüne ve yaprak dökümüne neden olur.Hızla tüm alt yaprakları etkileyebilir. Bor toksititesi oluşursa, büyüyen ortamının pH ve besin seviyelerini test etmek ve aynı zamanda su testi yapmak gerekir. Ortamının pH değeri 5.5’in altında ise  bor toksisitesi  daha etkilidir.  Fazla boru toprakta bağlamak için kalsiyum lu gübreler kullanılır.

 

BİTKİDE BESİN EKSİKLİĞİ SKALASI

minarel-eksikligi


BESİN ELEMENTLERİ HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER.

Haraketli Besinler: Bu besinler, eski dokulardan bitki içindeki en genç dokulara aktarılabilir. Semptomlar daha eski, en eski yapraklarda göze çarpar.

Azot
Fosfor
Potasyum
Magnezyum

Hareketsiz Besinler: Bu besinler bitki içinde kolayca transfer edilemez. Bu nedenle, belirtiler en baştaki en genç yapraklarda başlar.

Bor
Kalsiyum
Bakır
Demir
Manganez
Molibden
Kükürt
Çinko

Demir eksikliği, yüksek toprak PH lı kalkerli topraklarda oluşur.Çünkü yüksek düzeyde kalsiyumda demir molekülleri toprak parçacıklarına sıkı sıkıya bağlıdır ve bitki alımına elverişli değildir. bitki stresinde demir eksikliği görülür. Demir eksikliğinin bir yan etkisi N Azot eksikliği olabilir.

Magnezyum.Bu eksiklik çok kumlu topraklarda oluşabilir.

Manganez.Yüksek pH lı (7nin üstünde olan) topraklarda veya kumlu veya yüksek organik madde içeriğine sahip topraklarda bir sorun olabilir. Semptomları demir eksikliğine çok benzer.

Molibden. Azot fiksasyonu olmaması nedeniyle bitkiler açık yeşil bir renk alırlar. Bu eksiklik yaygın değildir, ancak asitli, aşırı derecede yıpranmış topraklarda oluşabilir.

Fosfor eksikliği.topraklar serin ve ıslak olduğunda fark edilebilir.

kükürt S Eksikliği muhtemelen serin ıslak koşullar veya düşük organik madde içeriğine sahip kumlu topraklarda olur.