KÜKÜRT (S) SULFUR TOPRAKTA PH YA ETKİSİ.

20140515_12450920140617_093555

Elementel Kükürdün Toprağın pH ve EC Değerine Etkisi (Slaton,N.A.2001)

Gün Kontrol Granül Kükürt Suda Erir Mikronize Toz Kükürt
50 kg/da 100 kg/da 50 kg/da 100 kg/da
PH EC PH EC* PH EC PH EC PH EC
0 8.3 211 8.3 211 8.3 211 8.3 211 8.3 211
10 8.3 211 8.3 205 8.2 222 7.5 651 7.0 900
20 8.3 216 8.4 202 8.3 214 7.6 738 6.7 762
35 8.2 292 8.2 200 8.2 298 7.5 788 6.5 795
60 8.1 308 8.2 331 8.1 305 7.6 735 6.6 789

 

KÜKÜRT (S) BİTKİDE ETKİLERİ..

Kükürt her ne kadar ikincil besin olarak görülsede, fosfora yakın miktarda bitkiler tarafından kullanılır.Kükürt klorofil oluşumunda,baklagillerde azot sabatliyen nodüller için zorunludur.Bitkilerde proteinler, amino asitler, enzimler ve vitaminler için kükürt kullanır.Kükürt besin eksikliği azot, fosfor ya da potasyum eksikliği kadar zararlıdır.Azot ve kükürt arasında önemli bir denge vardır. Yeterli kükürt olmadan, bitkiler etkin bir şekilde tam potansiyel azot ve diğer besin elementi kullanamaz.Kükürt tüm bitki proteinleri ve bazı bitki hormonlarının önemli bir parçasıdır. Ayrıca, soğan ve sarımsak ailesinde bulunan bazı yağlar ve uçucu bileşiklerin oluşumunda kullanılmaktadır.


(S) Kükürt toprak bakterileri Thiobacillus bakterileri tarafından sentezlenir. Kükürt aminoasitİn üçlü bir bileşenidir. Protein sentezinde nitrojen ile birlikte çalışır.

Bitkiler kükürt dioksite duyarlıdır. Doğrudan ve dolaylı olarak etkilenir.doğrudan etkileri maruz kalma süresine ve yoğunluğuna bağlı olarak akut veya kronik olabilir. Kükürt dioksit fotosentez mekanizmasına bozarak fotosentezi inhibe eder.  stoma açılması aşırı su  kaybı ile sonuçlanır. Kükürt dioksit ve azot oksit atmosferde su buharı ile reaksiyona girerek, asit üretir. Sonuç; bitkilere ciddi hasara neden olur, asit yağmuru denen budur.

Kükürt yaşlı ve genç yapraklar daha dayanıklı iken, en hassas orta büyüme yapraklarda arazlar görünür.Yeşil taban üzerinde turuncu-kırmızı renk farkı yaprak ucunda görülür.Ozon ve azot oksitler zararı belirleyen faktörlerdir.