AKTİF KARBON Karboksilik asit (COOH)Tüm karboksilikler bir Karbon atomu, bir Oksijen atomu ve bir hidroksil grubu içerir.
Atomların bileşimi buna benzer (COOH).Bunları içeren herhangi bir molekül grubu (COOH gruplaması) birkarboksilik asit olarak kabul edilir.Karboksilik asitlerin genel formülü,R’nin molekülün geri kalanına atıfta bulunduğu R-COOH’dir.
Karboksilik asitlerin tuzları ve esterleri karboksilatlar olarak bilinir.Çok çeşitli karboksilik asitler vardır., bazı yaygın örnekler şunlardır: Sitrik Asit (içecekler), Asetik Asit (sirke),Hümik Asit, Fulvik Asit, Salisilik Asit (akne tedavileri),Malik Asit (ekşi tatlandırıcı gıda maddesi),Lignin Sülfonat (odun hamuru yan ürünü),Oksalik Asit (Oxy Clean ve diğer temizleyiciler), Formik Asit (karınca ısırıkları), Bazı karboksilik asitler,
parfüm ve kolonya için çiçek kokuları ve kokuları üretmek üzere alkollerle karıştırılır.
THCa (Tri-Hidroksi Karboksilik Asit) Organik Asit, Toprak Metalleri ile (Kalsiyum gibi) reaksiyona (oksitlenmeye) vekalsiyumun toprağa oksitlenmesine ve aynı zamanda çevrede bulunan besin maddelerini şelatlamaya özeldir.
(PHCA) Poli-Hidroksi Karboksilik Asit denilen grup yaklaşık 50 den fazla asit içeren bir gruptandır.
Tarımda besinleri şelatlamak için büyük miktarlarda kullanılan birkaç tane vardır.
Bunların örnekleri Hümik Asit, Fulvik Asit ve Sitrik Asitlerdir.
Karboksilik asit,İnsan sağlığı için son derece iyi olan bir dizi yağlı asitler oluştururlar.
Bunlardan bazıları Omega-6 ve omega-3, vücut tarafından üretilmeyen esansiyel yağ asitleridir. Hücre zarının korunmasında ve metabolizmanın yanında besin kullanımını kontrol etmede yardımcı olurlar. Doymamış yağ içeren bir yemek tüketirsek,glikoz ve diğer besinler doğrudan emilmeden kan dolaşımına karışır. Oysa doymuş yağ alımı varsa, sindirim yavaşlar ve
vücut enerji ve besinleri öğünden emmek için daha fazla zaman alır.Karboksilik asitler şu anda petrol bazlı hammaddelerden kimyasal sentez yoluyla veya fermantasyon yoluyla karbonhidratlardan üretilmektedir. Şu anda bir çok karboksilik asit üretmek için başlıca endüstriyel yöntemler kullanılmaktadır.Bunlardan bazıları Asetik, propionik, bütirik,fumarik, malik ve akrilik asitlerdir.
Bununla birlikte, sitrik, glukonik ve itakonik asitler gibi birkaç karboksilik asit ,sadece karmaşık kimyasal yapılarının kimyasal sentez yoluylaüretilmesi zor olduğu için sadece fermantasyon ile üretilmeye devam etmektedir.
Sitrik, fumarik, malik, süksinik ve itakonik asitler çok fonksiyonlu karboksilik asitlerdir
organik asitler, yani sitrik asit, oksalik asit, aspartik asit amino asit ve glutamik asitler tarımda kullanılmaktadır.
Tarımda, aynı zamanda, meyve bitkilerinin kalitesini iyileştirmek, bazı bitkilerde meyvelerin miktarını ve ağırlığını arttırmak, görünümleri ve hasat sonrası sürelerini artırmak için sıklıkla kullanılırlar.
Karboksilik asitler, deneysel ve biyokimyasal kimyadaki gelişmelerde, özellikle ticari ilgi alanlarına giren birkaç ürünün (antibiyotikler, organik çözücüler ve vitaminler) üretimi için gerekli olan fermantasyon ile ilgili olanlarda çok bulunmaktadır.