FOSFOR P eksikliğinde bitkide görülen semptomlar (Belirti).

  Rutubet fazla.Kök gelişimi zayıf. Toprak soğuk, Fosfor alınamıyor.

FOSFOR  P eksikliğinde bitkide görülen semptomlar (Belirti).

 1. Büyüme oranı düşük bitki cılız
 2. Bitki gövdesi ince ve sert
 3. tomurcukta azalma
 4. Yaprakta morumsu kırmızıya çalan renk
 5. Damar boyu kırmızıya yakın menekşe
 6. Yapraklar küçük
 7. Yapraklar koyu yeşil
 8. Yaprak uçları aşağıya sarkık
 9. Gövdede mor ve kırmızı renk
 10. gövdede, koyu menekşe lekeler
 11. Yaprak sapları, koyu kırmızı renk
 12. Yaprak sapı yere paralel
 13. Yapraklar dik
 14. Yapraklar geriye kıvrık (Yukarı)
 15. Yaşlı yapraklar uçtan sararır
 16. Yaşlı yapraklarda sarıdan dönen kahverengi siyah lekeler
 17. Çiçek ve meyve sayısı az
 18. Siğil gibi Kabarık metalik renk
 19. Meyveler sert
 20. Mısırda düzensiz taneli koçan
 21. Nekrotik (Doku ölümü) lekeler, siyah ve siyaha yakın
 22. Yaşlı yapraklarda nekrotik lekeler
 23. Çiçeklenmede azalma
 24. Meyve kalitesi bozuk
 25. meyveler küçük
 26. Yaşlı yapraklarda erken dökülme
 27. Sürgün sayısı az

Unurulmamalı, topak ısınmadan yapılan fide ekimlerinde bitki tupraktan fosforu alamaz.


Bitkilerde Fosfor (P) etkileri ve işlevi.

2014-7-9-252

Bitkilerde Fosforun Önemi

Fosfor protein sentezini düzenler. Fosfor, bitkide, hücre bölünmesi ve yeni doku gelişimi için önemlidir. Fosfor, aynı zamanda bitkide karmaşık enerji dönüşümü ile ilişkilidir.

Mevcut fosfora toprakta en düşük fosfor eklenmesi, kök büyümesi ve kış tahammülünü teşvik eder. Kardeşlenmeyi uyarır ve olgunluğu hızlandırır.

Fosfor eksikliğinde, Bitkilerde büyüme bodur, ve sık sık anormal koyu yeşil bir renk vardır. Şekerler kırmızımsı-mor bir renk üreten, antosiyanin pigmentlerin gelişmesine neden olabilir. Bazen düşük fosfor erken ilkbaharda görülebilir. Bu belirtiler genellikle düşük fosforlu topraklarda devam etmektedir. Şiddetli fosfor eksikliğinin belirtileri ve bitkileri karakteristik eksiklikleri göstermeden fosforlu gübrelemeye iyi yanıt verebilir olduğuna dikkat edilmelidir. Buna ek olarak, kırmızımsı-mor renk daima fosfor eksikliği anlamına gelmez ama normal bir bitki özelliği olabilir. Kırmızı renklendirici gibi tahıl, şeker taşımasını kesintiye neden olan böcek hasarı gibi, diğer faktörler ile indüklenebilir.Bitkilerde küçükken fosfor eksiklikleri ile azot eksikliği biraz benzer görünebilir. Sarı, savurgan bitkiler nedeniyle kök uzantısı ve toprakta fosfor alımını etkileyen soğuktan fosfor yetersiz olabilir. Toprak yeteri sıcaklığa ulaştığında, eksiklikleri kaybolabilir.Buğdayda, çok tipik bir eksiklik belirtisi toprak fosfor düşük olduğu yerlerde sıklıkla aşınmış yamaçlarda görülmektedir. olgunluk, gecikir.Fosfor genellikle erken büyümeyi teşvik eder.Fosfor (P), toprakta toplam miktarı yüksek olabilir, ancak, genellikle kullanılamaz forumdadır. Bitki üretkenliğini sağlamak içinTarım sistemlerinde toprağa uyugulanan fosforun (P)% 80’den fazlası toprakta hareketsiz hale gelir.Toprak çözeltisinde bu mineralin konsantrasyonu düşük, fakat bitki gereksinimleri yüksek olduğundan, P alımı, bitkiler için bir sorun teşkil etmektedir.

 Bitki Alımı için kullanılabilir Fosforun Formlar

Okumaya devam et Bitkilerde Fosfor (P) etkileri ve işlevi.