AZOT


Dünya atmosferinin yaklaşık% 78’ini oluşturan  atom numarası 7 olan kimyasal bir element olan Azot, tüm organizmalarda, esas  olarak amino asitlerde (ve dolayısıyla proteinlerde ), nükleik asitlerde ( DNA ve RNA ) ve enerji transfer molekülü adenosin trifosfatta bulunur .İnsan vücudu, kütleye göre yaklaşık% 3 azot içerir oksijen, karbon ve hidrojenden sonra vücuttaki dördüncü en bol elementtir.Azot (Nitrojen) döngüsü , elementin havadan biyosfer ve organik bileşiklere doğru hareketini ve daha sonra atmosfere dönmesini tanımlar.Endüstriyel olarak geniş kullanım alanı olan amonyak (NH3)tır.
Bitki tarafından kullanıldığı bilinen 3 azot formu bulunmaktadır:

NO3- Nitrat (Nitrik asit tuzu iyonu)en fazla enerji kullanır.
NH4+ Amonyum (Güçsüz bir asit olan Amonyum doğada proteinlerde bulunur) daha az enerji kullanır
NH2  Amin hiç enerji kullanmaz

Amonyum NH4
kökler tarafından alınır ve genellikle köklerde NH2 (amine) dönüşür. Bunun olabilmesi için köklerde karbonhidrat bulunması gerekir. Kökler tarafından absorblanan her NH4+’nın amine dönmesi için karbonhidrata ihtiyaç vardır.Eğer karbonhidrat sınırlı miktarda ise NH4+ bitki için toksik olacaktır. Bu bitkilerin NH4+ ile neden sorun yaşadıklarını açıklamaktadır.

Nitrat NO3
Nitrat ta kökler tarafından alınır ama amine dönüştürülmeden yapraklara taşınır. Bu nedenle köklerdeki karbonhidratlardan çok yapraklardaki karbonhidratları kullanır. Yapraklarda köklerden daha fazla karbonhidrat bulunmaktadır ve NO3- normalde toksik değildir.
Amin NH2
Formu zaten amindir. Amine dönüşmek için karbonhidrata ihtiyaç duymaz.


 

Bitkilere azot uygulamasında nelere dikkat etmeli.
Eğer bitkideki azot fazla ise tohumların dolum zamanında bitki çok fazla karbonhidrat kullanacaktır. Ayrıca bitki enerjisini çok fazla kullanacaktır. Az azot iyidir.Fazla miktarda amonyum kullanımı kalsiyum eksikliğine neden olabilir. Bu bahçe bitkileri için önemli bir problemdir. Eğer bitki azot ihtiyacını amonyum yada üre (kolayca amonyuma dönüşebilir) ile karşılıyorsa uygulama sırasında çözünür kalsiyum kullanılmalıdır.Amin formunda uygulanan azot stres koşulları altındaki bitkinin, sitokinin hormonu üretmesini teşvik eder ve bitkinin hormon dengesini bozmaz. Bunun sonucunda generatif büyüme ve saçak kök oluşumu artar. Boğum aralarını kısaltır daha çok çiçek gözü oluşmasını sağlar.En ideal azot formu kalsiyumla birlikte uygulanan amindir. Bu form daha az enerji kullanacak ve daha az azot zararına neden olacaktır. Toprak gözenek boşluklarında atmosferik dinitrojen gazı olarak meydana gelen nitrojene ek olarak, toprakta hem organik hem de inorganik formlarda nitrojen oluşur.organik bileşikler (karbon içeren bileşikler) topraktaki azotun organik fraksiyonunu oluşturur. Toprak organik maddesi ayrışan bitki ve hayvan kalıntıları, nispeten kararlı dekompozisyona dirençli bileşikler ve humus ürünleridir. Organik madde oluşumu ve stabilitesi büyük ölçüde uzun vadeli nem ve sıcaklık eğilimlerine bağlıdır. Daha yüksek ortalama sıcaklıklarda, toprak organik madde azalır. Nem arttıkça, toprak organik maddesi artar. Daha yüksek sıcaklıklar, toprağa sızabilecek çözünür ürünlere daha hızlı ve eksiksiz organik madde ayrışmasına yol açar. Artan nem daha fazla bitki büyümesine neden olur, bu da Büyük Ovalarda güney ve doğuya hareket ederken daha fazla organik kalıntıya neden olur Bir zamanlar yüzde 4 ila 5 organik madde içeren topraklar, 50 yıllık ekimden sonra sadece yüzde 1 ila 2 içerebilir. Kültivasyon altındaki topraklar, çoğu zaman yaygın ticari gübre kullanımıyla organik madde seviyelerinin yeni bir dengesine ulaşmıştır. Azaltılmış toprak işleme teknikleri, baklagil rotasyonları ve mantıklı gübre kullanımı ile kombinasyon halinde, zamanla organik madde düzeylerinin korunmasına veya hafifçe artmasına yardımcı olabilir.Amonyum (NH4 + ) ve nitrat (NO 3 – ), topraklardaki azotlu inorganik formlardır. Amonyum, değiştirilebilir ve değiştirilemez formlarda bulunur. Nitrit (NO 2 ) ve azot oksit (N 2 O), daha az miktarlarda toprakta bulunur. Bitkiler normalde sadece amonyum ve nitrat formlarında azot kullanır. Nitrit aslında bitkilere zehirlidir.Azot (Nitrojen) döngüsü, en basit kararlı formu olan dinitrojen (N2) ile nitrojen ile başlar ve sabitleme, mineralizasyon, nitrifikasyon , liç, bitki asimilasyonu,amonyak uçuculaştırma , denitrifikasyon ve immobilizasyon işlemleri takip eder.1,5- 2 M nin  altında süzülmüş nitrat genellikle yonca gibi köklü bitkilerin dışında çoğu ürün tarafından kurtarılamaz.   Amonyak buharlaşma potansiyeli toprak nemi, sıcaklık, toprak pH, toprak tamponlama kapasitesi, üreaz aktivitesi, kalıntı örtüsü, yağış, rüzgar ve diğer faktörlerden etkilenir. Yüzeyde ağır tortu ve üre yayını olan sıcak, nemli toprak, amonyak kaybı için ideal şartlardır. Mineralizasyon ve nitrifikasyon, sıcaklık, nem, havalandırma, pH ve benzeri gibi biyolojik aktiviteyi etkileyen çevresel faktörlerden etkilenir. Nitrifikasyon, örneğin, soğuk sıcaklıklarda çok yavaş gerçekleşir ve sıcaklık donma noktasının altına düştüğünde durur. Toprak işleme ayrıca, azotun buharlaşmasını en aza indirmek veya önlemek için üre toprak içine hareket edecektir.Doymuş topraktaki denitrifikasyon kayıpları, sıcaklık ve mevcut karbon miktarı (organik madde) ile değişecektir.