TARIMDA AMİNO ASİTLER

AMİNO ASİTLERİN BİTKİDEKİ GÖREVLERİ;

Amino Asitlerin Etkisi Çiftçilerimiz sentetik kimyaya alternatif arıyorlar ise, amino asit teknolojisinin yararlarını öğrenmek zorundadır. Amino asitler, proteinlerin yapı taşlarıdır. Amino asitler, özellikle bitkiler söz konusu olduğunda,kelimenin tam anlamıyla yaşamın temelidir. Amino asitler, nitrojen, karbon, hidrojen ve oksijen içeren ve yapılarında organik bir yan zincire sahip olan, farklı amino asitleri oluşturan organik moleküllerdir. Amino asitler, topraktan veya amonyum ve nitrattan elde edilen gübre kaynaklarından elde edilen karbon iskeletlerinden ve amonyumdan yapılır. Bitki yapraklarına küçük miktarlarda amino asitlerin doğrudan uygulanması,bitkide, protein sentezi için kullanılabilir. Bitkiler, karbonun, oksijenin, hidrojenin ve azotun temel malzemesi aracılığıyla, karmaşık bir biyokimyasal süreç boyunca amino asidin kendisini sentezleyebilmekte bu işlem bitkide kayda değer bir enerji gerektirmektedir. Bitkiye harici amino asitlerin uygulanmasıyla, bitki enerji kullanımını koruyabilir, böylece diğer metabolik süreçler için mevcut enerji kullanılabilir. Enerji tasarrufu da biyosentetik enzimleri oluşturan enerji ve besin ihtiyacını azaltacaktır.Ancak bitki fizyolojisindeki rolleri hakkında çok fazla şey bilinmemektedir.Şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla, yeryüzündeki tüm yaşamda, her bitki ve hayvan türünü oluşturmaya yardımcı olan milyonlarca proteinden, bu proteinler için yapı taşları olan 100’den fazla amino asit vardır. insanlarda ve hayvanlarda bulunur. Amacın daha büyük çiçekler,rekor kıran bir kabak ya da sadece bir ton bitkisel büyüme elde etmek istiyorsan, amino asitler kritik rol oynayacaktır. bitkilerdeki verim artışı,temeli bitki tarafından üretilen amino asitlerin hücrelerdeki yüksek miktarlarından kaynaklanmaktadır. Bitkilerin bu hücreleri oluşturmak için gerekli olan amino asitleri sentezlemesi için enerji gerekir.Bitkide Amino asit uygulaması;
topraktan uygulaması 21 günde bir yapraktan ise yedi günde bir uygulanmalıdır. Toprak uygulaması,yapraktan yapılan uygulamalardan çok daha etkilidir.toprakta sadece amino asitler kullanan kökler değildir.Mikrobiyal yaşam ve hatta fiziksel toprak bileşenleri bile sizin cömertliğinizden faydalanacaktır. Amino asit kullanımına bağlı problemler: .Genellikle her üründe sadece birkaç amino asit kullanılır, bu nedenle bitkileriniz, tam spektrumlu amino asit takviyesinin verebileceği yararları elde edemez. .Amino asit gübreleri genelde yüksek maliyetlidir. .Amino asitleri bitkileriniz, beslendikçe almakla sınırlıdır. Amino asitlerin yapıları içinde yüksek miktarlarda azot içerdiğini ve amino asitlerin yüksek çözünürlüğünden dolayı bir dereceye kadar azotlu bir gübre olduklarını unutmayın. Gübre programınızı hafifletmek, bunu telafi etmek için gerekli olabilir.Ekstra azot istemediğiniz bir bitkinin yaşamındaki zamana gelince, amino asitler hala yararlı olacaktır. Yaprak uygulamasında sadece ince sis spreylerinde hafif miktarda uygulama yapmalısınız. Bu sayede tesisleriniz, bitkiniz tarafından azotlu gübre olarak kabul edilen fazla amino asit riski olmadan tüm fizyolojik faydaları almalıdır. Bitkisel aşamada veya azotlu gübreler gerektiren bitkilerde, amino asitler, nitrojeni yüksek kaliteli bir formda sağlama konusunda istisnadır.En fazla yararı elde etmenin en iyi yolu, tam spektrumlu,% 100 çözünebilen, bitki bazlı bir amino asit takviyesi kullanmaktır. Tarım üretimi çok yoğun bir iştir ve daha iyi kalite ve daha iyi verim ile ilgilidir.Bitkiler tarafından sentezlenen ana amino asitler glutamat, glutamin ve aspartattır ve bu diğer amino asitleri oluşturabilir. Glutamat, bitkiler tarafından absorbe edilen nitrojenin dahil edildiği ilk amino asit olduğu için öne çıkar ve aminotransferazların aktivitesiyle bir dizi amino asit elde edilebilir.Toprakta farklı biçimlerde bulunabilirler, ancak yarı ömürleri kısadır ve bitkiler tarafından emilimi sadece köklerdeki taşıyıcıların mevcudiyetinden dolayı mümkündür.Amino asitler bitkilerde farklı roller oynayabilir; stres azaltıcı maddeler, nitrojen kaynağı ve hormon öncülleri olarak hareket edebilirle. Amino asitlerin tohum yoluyla uygulanması, daha iyi bir bitki gelişimi ile sonuçlanabilir, çünkü bu moleküller, bitkilerin birkaç yararlı fizyolojik sürecinin sinyalleri olarak hareket edebilir.Amino asit uygulamasının bitkiler üzerindeki olumlu etkisine rağmen, çalışmaların çoğu, bir dizi amino asit içeren ürünlerle gerçekleştirilmiş ve bu amino asitlerin bitkilere karşı izole etkileri hakkında çok az bilgi bulunmaktadı. Ek olarak, glutamat, sistein, fenilalanin ve glisin gibi amino asitler, bitki oksidatif streslerinin zayıflatılmasında doğrudan veya dolaylı olarak hareket edebilir. amino asitler, stres yanıtı ve bitkilerdeki ikincil metabolizmanın sinyallenmesinde anahtar bir rol oynamaktadır.Glisin stres tepkisini harekete geçirir, Amino asitlerin uygulanması sitoplazmada Ca2 + konsantrasyonunu artırır.Tahıl veriminde ve muamele edilen buğday için kontrol ağırlığına göre test ağırlığında sayısal bir artış gösterdiği amino asit muamelesi, dönüm başına buğdayda 4 kile verim arttırdığı.Bitkilere amino asitler halinde verilen organik azot, toprak mikrobiyal popülasyonlarını teşvik etmek için bir organik karbon kaynağı sağlar.Şimdi çiftçilerin amaçlarına ulaşmak için bitkilerin biyoenerjetik ve biyokimyasal yönlerine bakma zamanıdır. Çiftçiler!Bu ürünler, bitkilerin başlangıçtaki canlılığını artırabilir ve böylece hastalığa veya diğer stres türlerine karşı direnci artırabilir, bu da verimi artırabilir. Herhangi bir organizma gibi her bitkinin toprak, güneş, yağmur,hava gibi büyüme için belirli bileşenlere ihtiyacı vardır. Canlı hücrelerin temel bileşeni,Proteinlerin yapı bloğu malzemesi olan Amino Asitlerdir.Proteinler Amino Asit dizisi ile oluşur.Bitkiler Amino Asitleri, Primer elementlerden, Karbon ve Oksijenden elde edilen sentezlerden sentezler.Hava, Topraktaki sudan gelen hidrojen, fotosentez ile karbonhidrat oluşturur ve bitkilerin topraktan elde ettiği Nitrojen ile birleştirerek, amino sentezine yol açar. asitler, kollateral metabolik yollarla. Sadece L-Amino Asitler bu Proteinlerin bir parçasıdır ve metabolik aktiviteye katılabilir. Temel özelliklerde amino asitlerin gerekliliği, verimi arttırmanın bir yolu olarak iyi bilinmektedir. Ürünlerin genel kalitesi Yapraktan kullanımı için amino asitlerin uygulanması, genel olarak bitkilerin gereksinimlerine dayanmaktadır ve Özellikle büyümenin kritik aşamalarında. Bitkiler Amino Asitleri, çevre sıcaklığına orantılı olarak Stomalardan emer ve Amino Asitler, Protein Sentezi sürecinde temel bileşenlerdir. Yaklaşık 20 önemli Amino Asitler, her fonksiyonun sürecine dahil olurlar.Amino Asitler bitkinin fizyolojik aktivitelerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilir. Amino Asitler de toprağa ekleyerek bitkiye tedarik edilir.Toprağın mikroflorası, böylece besinlerin asimilasyonunu kolaylaştırır. Protein Hidrolizatı (Amino Asit Sıvıları olarak bilinir) ve yapraktan sprey şeklinde uygulama,Protein Sentezi için hazır yapı taşları sağlar. Amino asitlerin bitkilerde görevlerini daha önceki yazımızda işlemiştik.Önemine binaen bir kere daha üzerinden geçelim istedim.
Protein sentezi;
Proteinler, bir yapı fonksiyonuna, metabolik fonksiyona (enzimlere), bir taşıma fonksiyonuna ve bir stoğa sahiptir.Sadece L – Amino Asitler bitkiler tarafından asimile edilir. D-Amino Asitler bitkiler tarafından tanınmaz enzimatik lokus ve dolayısıyla protein sentezine katılamazlar.Bu nedenle organik sentez ile elde edilen Amino Asitler iyi asimile değildir.
Stres direnci;
Yüksek sıcaklık, Düşük nem, Don, Zararlı saldırısı, yağmur fırtınası, Sel gibi Stresler.Bitkisel ürün kalitesinde ve miktarında karşılık gelen azalma ile bitki metabolizması üzerinde olumsuz etki.Amino Asitlerin stres şartları sırasında,ve sonrasında uygulanması bitkileri besler.Stres fizyolojisi ile doğrudan ilişkili olan ve böylece önleyici olan Amino Asitlerle Bitkide iyileşme etkisi görülür.
Fotosentezin Etkisi;
Bitkiler, fotosentez ile karbonhidrat sentezler, Düşük fotosentez oranı, bitkinin ölümüne yol açan yavaş büyüme, klorofil emiliminin sorumlu molekülüdür. Glisin ve glutamik asit baz bileşiği. Uygulamalar amino asitler yapraklardaki klorofilin içeriğini artıracak ve böylece fotosentez oranı daha yüksek olacaktır. ışık enerjisi Glisin ve Glutamik Asit, bitkisel oluşum sürecinde temel metabolitlerdir. doku ve klorofil sentezi Bu Amino Asitler, daha yüksek dereceye ulaşan bitkideki klorofil konsantrasyonunun artmasına yardımcı olur.fotosentez Bu bitkileri yeşil. yemyeşil yapar.
Stomalar üzerinde hareket;
Stomalar, bitkinin hidrik dengesini kontrol eden hücresel yapılardır.Mikronutrient absorpsiyon ve gazların emilimi Stomanın açılması her iki dış etken tarafından kontrol edilir (ışık, nem, sıcaklık ve tuz konsantrasyonu) ve iç faktörler (amino asit konsantrasyonu, abesik asit vb.) Işıklar ve nem düşük ve sıcaklık ve tuz konsantrasyonu olduğunda Stomalar kapalıdır.Stomalar kapalı olduğunda fotosentez ve transpirasyon azalır. (marco & micronutrients) ve solunum artar (Karbonhidrat yıkımı).Bu durumda bitkinin metabolik dengesi negatiftir. Katabolizma daha sonra anabolizmdir, metabolizmayı ve bitki büyümesini durdurur.L-Glutamik asit “Guard Cell” in bir sitoplazma ozmotik ajanı olarak davranır. Böylece stomaların açılmasını destekler.
Şelatlama Etkisi;
Amino Asitlerin mikrobesinler üzerinde şelat etkisi vardır. Mikrobesinlerle birlikte uygulandığında,bitkinin içindeki mikrobesinlerin emilimi ve taşınması daha kolaylaşır.Bu etki, şelatlama etkisine ve hücre zarı geçirgenliğinin etkisine bağlıdır.L-Glisin ve L-Glutamik Asitlerin çok etkili kenetleme maddeleri olduğu bilinmektedir.
Amino Asitler ve Fitohormonlar;
Amino Asitler, fitohormonların ve büyüme maddelerinin öncüleri veya aktivatörleridir. L-metionin etilen ve Espermine ve Espermidine gibi büyüme faktörlerinin öncüsüdür.5 – Adenosil Metiyonin’den sentezlenmiş L-Triptofan Auxin sentezi için öncüdür L-Triptofan sadece L-Formundaki bitkilerde kullanılır. L-Triptofan sadece Protein hidrolizi enzim tarafından gerçekleştiriliyorsa kullanılabilir. Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, asit veya alkali ile hidroliz yapılırsa,L-Triptofan yok olmaktadır. L-Arginin, çiçek ve meyve ile ilgili hormonların sentezini indükler.
Tozlaşma ve meyve oluşumu;
Polenleşme, polenlerin pistillere taşınmasıdır, böylece fektoz ve meyvenin oluşumu mümkün olabilir.L-Prolin, Pollen, L-Lizin, L-Metionin, L-Glutamik Asitin fertilitesine yardımcı olur. Bu amino asitler polen çimlenmesini ve pollinik tüpün uzunluğunu arttırır.
Toprak Florasında Denge;
Tarım toprağının mikrobiyel florasının dengesi iyi bir şey için temel bir sorudur.Organik madde mineralizasyonu ve ayrıca iyi bir toprak yapısı ve kökleri etrafında doğurganlık için L-metiyonin, mikrobik floranın hücre duvarlarını stabilize eden öncü büyüme faktörleridir.
Genel olarak;
L-Glutamik Asit & L-Aspartik Asit, transaminasyon ile amino asitlerin geri kalanına neden olur L-Proline & Hydroxy Proline, hücrenin güçlendirilmesini sağlayan bitkinin hibrit dengesine dayanır.Duvarlar, olumsuz iklim koşullarına karşı direncini arttıracak şekilde L-Alanin, L-Valine ve L-Leucine meyvelerin kalitesini arttırır. L-Histidin, meyvelerin düzgün olgunlaşmasında yardımcı olur.
Kalsiyum Şelatlanması;
primer kenetleyiciler-glutamik asit ve glisin açısından zengin amino asit karışımlar,köklerin kalsiyum alımında, dramatik bir etkiye sahiptir.zamanda, glutamik asit ve glisin, kalsiyum iyon kanallarını açmak için kök hücreleri uyarır ve bitkilerin, binlerce kez milyonlarca miktara kadar hızlı kalsiyum iyonlarını almasını sağlar!Kalsiyum hareketsiz bir elementtir. Bitki hücrelerine yatırıldıktan sonra bitkinin diğer kısımlarına taşınamaz. Bu nedenle, kuvvetle büyüyen bitkilerin köklerine sürekli bir kalsiyum kaynağı sağlanmalıdır. Güçlü hücre duvarları oluşturmak için kalsiyum çok önemlidir. Bol miktarda kalsiyum temin edildiğinde hücre bölünmesi ve hücre duvarı genişlemesi hızlanır. Doğada ve hidroponikte olduğu gibi, kalsiyum fosfatlar ve sülfatlarla tepkimeye girer ve çözelti “kireç skalası” olarak çökelir. Kireç, kalsiyumu bitkiye vermez hale getirir. Zamanla kireç skalası, pompaları ve sulama hatlarını tıkayan kalsiyum tortuları da oluşturabilir.Amino asit kenetleme maddeleri, bir kalbur gibi kalsiyum iyonlarına yapışarak, kireç skalası oluşturmak üzere diğer minerallerle reaksiyona girmelerini önler. Bitkileri Hastalıklardan, Zararlılardan ve Stresten amino asitler korur Amino asitler ayrıca bitkilerin sıcaklık stresinden korunmasına yardımcı olur. Zayıflamış hücre duvarlarına sahip bitkiler ısı ve soğuğun aşırılıklarına karşı daha hassastır. Örneğin, don koşulları sırasında hücre duvarları arasındaki su kristalleşir, hücre zarlarını delip geçerek bitkinin solmasını sağlar. Ancak bitki su yerine hücre duvarları arasında fazladan kalsiyum dokusuna sahip olduğunda, bitkinin yaralanması en aza indirgenir. Çoğu hidroponik sebzeler kontrollü bir ortamda yetiştirilse de, amino asit takviyeleriyle yapılacak araştırmalar, kaliteden veya verimden ödün vermeden, bitkilerin düşük sıcaklıklarda yetiştirilmesinin yollarını önerebilir. Enerji maliyetleri arttıkça, bitkileri aşırı sıcaklıklara karşı koyabilme yeteneği, yetiştiriciler için önemli ekonomik faydalara sahiptir.Brix, Kuru madde oranını artırır;
Amino asitler tarafından sağlanan artan kalsiyum mevcudiyeti de ikincil faydalara sahiptir. Güçlü bir damar sistemine sahip bir bitki, suyu ve besin maddelerini daha verimli bir şekilde alır ve bitkinin balını arttırır. Brix, meyvedeki şeker içeriğinin yüzdesinin bir ölçümüdür. Bitkinin sağlığı ve canlılığının genel bir göstergesidir. Brix, bir EC ölçer ile değil, bir refraktometre ile ölçülür. Organik moleküller elektriği iletmezler, ancak suda çözünmüş toplam katı maddeler, kıvrılır veya kırılırlar. Bir brix refraktometre kullanımı kolaydır. Birkaç damla öz, refraktometrenin cam slaydına sıkılır ve cihaz bir ışık kaynağına doğru yönlendirilir. Çözünmüş katılar özünde ne kadar yüksek olursa, ışığı daha fazla kırar ve daha fazla brix okuması artar. meyvenin balmumu % 12’yi aşarsa, emici böceklerin, bitkiyi besin olarak tanıyamayacağı bildirilmiştir. Ayrıca, brix’teki her% 1’lik bir artış için, donma sıcaklığı yarım derece düşürülür. Brix ayrıca meyve ve sebzelerin kalitesinin objektif ölçümü olarak da kullanılır. Üstün kaliteli ürünler en yüksek brix seviyelerine sahiptir. Bu nedenle, amino asit takviyeleri ile yetiştirilen bitkiler genellikle şekerlerde ve diğer besin elementlerinde daha zengin olup, bunların yüksek fiyatlarla satılmasına olanak tanır.