Bitki besin elementleri



Makro yada mikroz element denilen bitki besinlerinin, bitkideki miktarının çok az olması, onların önemlerinin az olduğu anlamına alınmamalıdır.
Makro elementler ;
Karbon C,   Hidrojen H,   Oksijen,    Azot N,     Fosfor P,   Potasyum K,   Kalsiyum Ca,   Magnezyum Mg,   Kükürt S
Mikro elementler ;
Çinko Zn,   Demir Fe,   Molibden Mo,   Bor B,   Silisyum Si,   Mangan M,   Bakır Cu,   Klor Cl.   Kobalt Co,   Sodyum Na
Bitkilerin % 90 nını oluşturan  Karbon C, Hidrojen H, ve Oksijeni  O  ni  havamızdan ve suyumuzdan karşılımaktadır. Bitkide geriye kalan %10 luk  kısmı topraktan alamazsa bizim bu gübreleri takviye olarak vermemiz gerekir.Makro ve Mikro elementlerin eksikliğinde bazı bitkiler aşağıdaki elementleri yerine kullanabildikleri düşünülmektedir.
Nikel Vanadyum Alüminyum kobalt  sodyum.