Faydalı mikro organizmalar 2. Bölüm


Toplanan mikroorganizmaların faydalı olup olmadığını söylemek zor olabilir,Faydalı olanları aramak için bazı işaretler vardır.Faydalı mikro organizmalar(FMO)’ın endikasyonları, kötü kokuların olmaması, baskın olarak beyaz bir kitlem(kırmızı veya siyah değil) ve tüm pirinç tanelerini tek bir kütleye tutabilen miselyumdur. Her ne kadar mikroskopta bakana kadar asla emin olamayacağınızı unutmayın.Faydalı mantar suşları, içerisindeki bitki seven hümik vefulvik asitlerin varlığı nedeniyle, kahverengi renkte görünecektir. Aksine, patojenik suşlar açık renkli
olacaktır. Yararlı mikroplar 3,5 mikrometreden daha kalındır ve vücut bölümleri düzdür. FMO’mızda bu organizmaların yüksek oranda görülmesi, doğru tipintoplandığını bilmek için kolay bir yoldur.Mikroorganizmalar daha sonra toplanan mikropların ağırlığına eşit olan kuru kahverengi şekerekleyerek uyku haline getirilir.Kahverengi şeker, su moleküllerini emerek suyun tüm mikrop gövdelerinden çekilmesini sağlar. Mikroplar, su kaybıyla sporlaşır ve uyuşur. Bu kurutma işlemi faydalı mikroorganizma 2 olarak adlandırılır ve sporların en az iki yıl boyunca rafta stabil olmasına neden olur.Bir sonraki adıma geçmeden önce, çok çeşitli mikrop
çeşitliliğini garanti etmenin bir yolu,faydalı miro organizmaları farklı ortamlardan toplamaktır.Faydalı mikroorganizmayı toplamak için iyi yerler,geniş yapraklı ağaçlar,çayırlar, uzun ömürlü çalılar ve yararlı mantarlar ile diğer alanlar altında ormanların bozulmamış çürüyen bitki maddesidir. Yaprak kokusu olan ve tatlı bir kokusu olan ortam, genellikle faydalı mikro organizmalar’ı toplamak için iyi bir yerdir.faydalı mikroorganizmaları toplarken, kozalaklı ağaçlardan kaçının ve bahçenizden daha yüksek bir rakıma sahip bir yere gitmeye çalışın.
Kozalaklı ağaçlar bir bahçe için çok asidik olma eğilimindedir ve yüksek rakımların daha
sert ortamı, FMO’yu bahçenizde hayatta kalma olasılığını artıracaktır.Prosesin sonraki
üç aşaması, FMO’yu daha da geliştirmek için spesifik kompostlama yöntemlerini içerir.
FMO bir karbonhidrat kaynağına, bir karbon kaynağına ve diğer doğal tarım çözümlerine
tanıtıldı. Bu diğer çözümler, prosesi belirli besinlerle düzenlemek için gıdalar, ilaçlar ve diğer mikroplar sağlar. Kontrollü ortam, çiftçinin arzu edilmeyen FMO popülasyonlarını istenmeyen mikroorganizmaları arttırmadan Faydalı mikroorganizmaları artırmasını sağlar.Çiftçi daha sonra toprağı kendi bahçelerinden mikroorganizma yığınına birleştirerek belirli koşullar için FMO’yu uyarlar ve eğitir.Yerli Mikroorganizmaların Faydaları
Doğal Tarım çözümlerini besleyerek toprağa bir dizi FMO kurduğumuzda, mikropların gövdeleri gübre haline gelecektir. Çözümler, bitkilere, kök sistemleri için ihtiyaç duydukları belirli mikropları kontrol etme ve seçme yeteneği kazandırır. Bu seçim, bitkinin belirli mikropları besleyen ve çeken köklerden çıkan eksüdanlar yoluyla yapılır.Bitki arzu ettiği belirli mantarları veya bakterileri çektikten sonra, protozoa ve nematodlar gibi daha büyük mikroorganizmalar, doğal olarak bakteri / mantarlar üzerinde otlatmaya başlar. Bu daha büyük organizmalar sonuç olarak bitkinin besin açısından zengin atığı emeceği bitkinin köklerinde suda çözünebilir bir formda bakterileri / mantarları salgılar.Ek olarak, diğer mantar türleri, geniş bir misel ağını, bir organizma gibi sanki bitki köklerine bağlar. Bu şekilde, bitki kontrol altındadır ve doğru miktarda besin elde etmek için doğrudan mikroorganizmalarla iletişim kurabilir. Bu sistem, tüm çalışmaları yapmak için insan tahminlerine ve kimyasal gübrelere güvenmekten daha iyidir. Kurulan FMO, daha sonra bitkilerin direncini arttıracak, hatta gelen vakalarda bile mantar ve bakteri hastalıklarına yol açacaktır. FMO’da bulunan faydalı funguslar, toprağınızdaki patojenik organizmaları hifleri aracılığıyla düzenler ve patojenik organizmaları kontrol altında tutmak için anti-bakteriyel / fungal maddeleri serbest bırakır. hastalıklı ağacı
kurtarmak için FMO ve diğer Doğal Tarım girdilerini kullandılar.doğal tarım ve FMO’dan
kaynaklanan birçok hastalığın önlenmesi ve artan fertilite ile birlikte, FMO doğru havalandırma,su tutma ve daha az yabani otların büyümesini sağlar. Bu yararların tümü,
FMO’da yetişen yararlı aerobik mantarların toprağa yeniden girmesi ile birlikte gelir.
Çiftlikte Diğer Kullanımlar
Hayvan kalemlerinin kokusunu kontrol etmek için FMO ile aynı hastalık önleme konseptleri
uygulanmaktadır. Bir kalem FMO ile aşılandığında, mikroorganizmalar patojenik organizmalarınyapabilmesinden önce dışkıda bir ev bulacaklardır. Kötü kokulara neden olan patojenikorganizmaların azaltılması kokuyu azaltacak veya ortadan kaldıracaktır. Eğer FMO doğrubir şekilde yapılmışsa, hayvan atıklarının attıldığı yığına atılacak bir avuç dolusu malzeme,
bulunduğu alan, zengin bir orman tabanı gibi kokar ve sinekleri önler.

Fosil yakıtların çevresel zararları
Fosil yakıtları oluşturan hidrokarbonlar çoğunlukla az miktarda ağır metal içeren karbon molekülleridir. Bu ağır metaller kurşun, cıva, nikel, kalay, kadmiyum, antimon ve arseniktir.
Bu elementler yakıldığında ve üstel oranlarda atmosfere salındığında, tüm gezegenin yüzeyini
ve her gün daha yüksek sayıları kaplarlar. Fosil yakıtların yanması, pestisitlerin, herbisitlerin ve fungisitlerin kullanımının yanısıra, patojenik organizmaların devralması için mükemmel bir ortam yaratır. Toksinler faydalı organizmaları öldürdüklerinde, patojenik organizmalar yararlı organizmaların besin kaynağı ile beslenebilirler. Patojen popülasyonu yeterince büyüyünce, sağlıklı ağaçlar, bitkiler ve hayvanlar ile beslenirler.Dünyadaki ormanların fungal hastalıklardan hızlı ölümü, patojenik organizmaların birikmesine bir örnektir. Çoğunlukla, ağaçların zayıflamış bağışıklık sistemi, insan kirliliği ve iklim değişikliğinden kaynaklanır.Ne yazık ki, insanların çoğunluğu, enfeste olmuş ormanı kendi başına hedeflemek için daha çok böcek ilacı, herbisit ve mantar öldürücü kullanıyor. Bu kimyasalları kullanmak çoksakıncalar doğuracağından mikrobiyal dünyayla bu sistem zehirleri temizleyebilir,gelecek nesiller için güvenli bir ortam sağlayabiliriz.FMO’nun bir çiftlik veya bahçeye girmesi, kirli arazilerin biyo-ıslahında büyük kullanımlara sahip olabilir. Mantarlar yeryüzünde bilinen en güçlü bazı enzimlere sahiptir ve organik ve inorganik maddeleri parçalama konusunda uzmandırlar. Potansiyel olarak, güçlü enzimlerle seçilen faydalı doğal mantarların sokulması, zehirli ve toprağı yaran kimyasalların
parçalanmasıyla sonuçlanabilir. Aslında, modern bilim, mantarın zehirli bileşikleri parçalayabilme yeteneğini kavramakta zorlanıyor. Çünkü insanlar onları izlemek için kontrollü bir ortam yaratamazlar.Mantarlar ve diğer yararlı mikroplar, geçmişte bizim gibi yaratılmışlar için yaşanabilir topraklar üzerinde temiz toprak yapabildiler ve ekosistemimizde hayati rollerini oynamalarına izin verdiğimiz sürece bunu yapmaya devam edeceklerdir.Bugünün Yerli Mikroorganizmaları (FMO) hayvansal atıklardan kötü kokuların giderilmesinde, kompostlaşmanın hızlandırılmasında ve bitkilerin genel sağlığına katkıda bulunmasında faydalı olduğunu görülmüştür.

Hala bölgemizde zeytinlere büyük zararlar vermekte olan fusarium Mantar hastalığının tedavisinde Faydalı mikroorganizmalardan (FMO) faydalanabileceğimizi unutmayın.