Bitkilerde Silisyum (Si) etkileri


2014-7-9-255

Bugünlerde SİLİKON VADİSİ  denilen dev endüstrinin adı bir SİLİSYUM bileşiği olan SİLİKONDAN gelmektedir.Transistör,diyot ve elektronik hafızada geniş kullanım alanı bulmaktadır. Silika jelin kendi ağırlığının %35-%42’si kadar nem tutma özelliği vardır.Bitkiler silisyumu, asit biçiminde [Si (OH) 2]  Silisyum alıma izin verir.toprakta en çok bir kuvars olan Si0 2 yada silikat olarak bulunmaktadır. (Si)  Silisyumun bitki beslenmesinde en önemli özelliği bitkilerde iyi büyümeyi sürdürmek, ekonomik verim vermek ve böylece içsel ve dışsal streslere karşı bitkileri daha toleranslı hale getirmektir. Kalsiyum bitkiler tarafında silisyum alınımını azaltır.Bu yüzden aşırı kalsiyumlu gübre kullamak,yüksek ph,yüksek fe ve al oksitler bitkiler tarafından alınımını azaltır.  tuzluluk ve kuraklık önemli ve büyük ölçüde tarımsal üretkenliği etkileyebilir. Bu streslere karşı bitki toleransı da geliştirilmesi gerekmektedir. Silisyum kullanımı bu streslere karşı bitki toleransını artırmakta büyümeyi ve verimi olumlu etkilemektedir.Bitkilerde mangan, demir,bakır çinko ve alüminyum toksisitesini azaltmaktadır. Silisyum bitkinin koruyucu mekanizmalarını geliştirerek mantarlara karşı bitki direncini arttırır.Silisyum beslenen bitkiler daha yüksek yaprak su potansiyeli saklar, çünkü silisyum kuraklık toleransında çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu epidermis üzerinde silisyum, cuticulanın çift kat oluşumuna sebeb olmasından dolayıdır. Buna ek olarak, kök karşı su taşınmasında önemli rol oynayan endodermal doku, kuraklığa dayanıklı bitkiler silisyumu büyük miktarlarda biriktirmektedir.Silisyum hem biyotik ve abiyotik streslere karşı bitki tolerans geliştirir. Ama abiyotik streslere karşı rolü önemli olmakla birlikte. silisyum bitkilerde tuz stresini ortadan kaldırılmasında önemli bir rol oynar, sodyum alımını ve terlemeyi azaltarak tuza duyarlı bitkilerin translokasyonunu azaltmaktadır. Silisyumun dokulardaki düzeyleri topraktan alınımı, besin eksikliği , toksisite patojenler , böcekler, tuzluluk, su günlüğü, metal toksisiteye, karşı tolerans geliştirerek büyümeyi artırır.