YAŞLI YAPRAKLARDA ARAZLARI GÖRÜLEN BESİN ELEMENTLERİ

YAŞLI YAPRAKLARDA ARAZLARI GÖRÜLEN BESİN ELEMENTLERİ  N Azot ,    P Fosfor,    K Potasyum,    Mg Magnezyum,    Mo Molibden Azot  eksikliğinde bitkide görülen semptomlar