TOPRAK ISLAHI VE BİTKİ BESİN ELEMENTLERİBitki büyümesi için çoğu toprak bilimcisi,% 25 su %25 hava ,% 45 mineral madde ve% 5 organik madde ideal bir oran oluşturduğunu kabul eder.
Bunun dışına çıkıldığında bitkilerde besin maddesi alınımında sorunlar daha çok gösterir.Ekim sırasında organik madde ilavesi, agrega(KUM VE ÇAKIL KARIŞIMI) ve hem makropore (drenaj için gözenekler 0,075 mm büyük) hem de mezo (0,025 mm den büyük) gözenekler bitkiye su ve hava boşluğu yaratarak toprak yapısının rehabilitasyonuna yardımcı olabilir. Islak veya aşırı kuru olduğunda toprağı İşlemek veya ekim dikim, toprak yapısını bozabilir.Killi topraklara Su tutma kapasitesi yüksek gübreler eklenmesi, kil toprağının yüksek nem tutma kapasitesini artıracaktır.  Bu da hava için yeterli gözenek bırakmaz.En iyi tavsiye, her yıl daha az miktarda organik madde eklemek, sıkıştırmayı en aza indirmek ve zamanla, toprak biyolojisi doğal olarak yapısını iyileştirmektir.
Bahçe tasarımında dikkat edilmesi gereken kurallar.
.Yolların veya binaların yakınında İnsan ve hayvanlar için ürün yetiştirilmemeli.
.Yolların ve binaların yakınında, bitki süsleri yapın ve yemekleri mümkün olduğunca kirleticilerden uzakta tutun.
.Hobi bahçesi yapacaksanız yükseltilmiş yataklarda kirlenmemiş topraklar kullanmayı düşünün.
.Toprağın pH’ sının yükseltilmesi,  bitki tarafından bazı Ağır metallerin alımını yavaşlatmaya    yardımcı olabilir.
.Kompost gibi organik maddeler topraktaki bazı kirleticileri bağlayabilir.
.Büyük çaplı iyileştirme gerekliyse, kazı, yıkama veya buhar giderimi ile ilgili yardım için bir  profesyonelle iletişime geçin
.Yenilebilir kısımların toprağa doğrudan temas ettiği köklü bitkilerden kaçının.
.marul, lahana, brokoli, kereviz,  bulaşma (kontaminasyon) riski daha az olacaktır.
.Meyve mahsulleri domates, kabak, fasulye, biber kirlenme riski en az olacaktır.Bahçede çalışırken nelere dikkat edilir.
.Eldiven giyin ve bahçecilikten sonra ellerinizi ve elbiselerinizi yıkayın.
.Evde bahçe ayakkabıları giymeyin.
.Çocukların kirlenmiş toprakla oynamasına izin vermeyin
.Hasat edilen mahsulü sirkeli suda bir süre bekletin, yapraklı bitkilerin ilk yaprakları (yere en yakın olanlar) çıkarın ve kök ekinlerini soyun.
Topraktaki enerji döngüsü,toprak ıslahı
Solucanlar, böcekler, bakteriler, mantarlar ve hayvanlar organik maddeleri yiyecek olarak kullanırlar, enerji ve gerekli besin maddelerini elde etmek için parçalayabilirler. Humus , bozulma gerçekleştikten sonra kalan organik maddenin bir kısmıdır.
Organik değişiklikler yüksek sıkıştırma, kötü drenaj ve erozyona maruz kalan toprakları iyileştirebilir. Kompost, gübreler ve çam kabuğu gibi malzemeler, vermikülit, turba yosunu, kum, toprağın veya perlitten daha etkili ve ekonomiktir.Küçük alanlarda çalışırken genel bir kural toprakta 8-15 cm lik kısmına organik bir katman ilave etmektir.. Bitkiler besin maddelerini kullanmadan önce organik madde parçalanmalıdır. Toprak organizmaları tarafından organik maddenin parçalanma oranı nem, sıcaklık, parçacık boyutu, karbon-azot oranı ve azot mevcudiyetinden etkilenir. Karbon ve azotun dengesi, sıcaklıklara ve yeterli neme sahip olduğu gibi hızlı ayrışma için gereklidir. Saman, yaprak, Veya talaş (yüksek karbonlu), malzeme parçalanırken azot gübresi ekleyin. Toprak mikropları ayrışma sırasında azot kullanır ve bitkiler mahrum kalabilir, bu da yavaş veya azalan bitki büyümesine neden olabilir. Bahçeyi dikmeden önce birkaç ay evvel organik madde ilavesi, iyi bir bitki gelişimine ve bitki besin maddelerinin kullanılmasına izin verir.
250 mt alana atılabilecek organik materyal

organik gübre    ……    30 kg
Mısır koçanları   ……   25 kg
Saman         ……….   30 kg (1 balya)
Yapraklar     ……….   40 kg   (4 sepet)
Talaş         ……….   25  kg (2 sepet)
azot nitrat formunda  ..   10 kg
Killi toprakları için en iyi organik madde değişiklikleri çam kabuğu (çam kabuğu aynı zaman da ph yı aside çeker)  ve kompost yaprağı (çapı  1,25 cm den  az) konmalıdır.Organik madde oranının% 50’den fazla olması bitki gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir.Toprakta besin maddeleri nasıl tutulur.
İki mıknatısın negatif uçları birbirini püskürtür. Bir mıknatısın negatif ucu diğer mıknatısın pozitif ucunu çeker. Bu aynı ilke toprakta bitki besin maddelerinin tutulmasını etkiler. Bazı bitki besin maddeleri, pozitif bir yüke sahip katyonlardır ve bazıları negatif bir yüke sahip olan anyonlardır . Tıpkı mıknatıslar üzerindeki karşı kutuplar gibi katyonlar da anyonlara çekilecektir.Toprak parçacıkları, zıt olarak yüklü iyonları çeken ve onları koruyan bir mıknatısa benzemekte ve bunları toprak profili boyunca suyun aşağıya doğru harekete karşı tutmaktadır. Toprağın bu şekilde tuttuğu besin maddeleri “değiştirilebilir katyonlar” olarak adlandırılır ve yerini almış olan diğer katyonlar tarafından değiştirilebilir. Böylece, bir topraktaki negatif yük, katyon değişim kapasitesi olarak adlandırılır(KDK).Toprak, kil, silt ya da organik madde yüksek CEc numarası 10 ya da daha büyük olacaktır ve herhangi bir ıslah gerekmemektedir. Kumlu topraklar 1 ila 5 arasında bir CEC sayısına sahip olacaklardır. Bu topraklara organik madde ilâve edilmesi, KDK’yi arttırmaya yardımcı olacaktır.
Yer altı sularımız nasıl kirlenir
Sularımızın kirlenmesi ,Tıpkı mıknatıs gibi negatif yükler de negatif yükleri iter. Toprak profili boyunca hareket eden su, klorür, nitrat ve kök bölgesinden dışarıya çıkan sülfat gibi negatif yüklü besleyicileri süzer. Bu yıkama, yeraltı sularının, akarsuların ve göllerin kirlenmesine veya diğer çevresel etkilere neden olabilir.Fazla gübre kirletici olur ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.
Toprak Numunesinin nasıl alınır.Nelere dikkat etmeliyiz

 • Örnekleri paslanmaz çelik veya krom kaplı aletlerle alın. Pirinç, bronz veya galvanizli malzemelerin kullanılması numuneyi kirletebilir.
 • Malzemenin toplandığı kova plastikten olmalıdır.
 • Toplama kovasının temiz olduğundan emin olun çünkü az miktarda kalıntı kireç veya gübre test sonuçlarını etkileyebilir.
 • Islak noktalar, komposto yığınları, hayvan idrar lekeleri ve fırça kazıkları gibi standartlardan açıkça farklı olan bölgelerden veya örtünün altında veya çöplerin yakıldığı sitelerden numuneler almaktan kaçının.
 • Örnekten kök, sap ve yapraklar gibi büyük organik maddeleri çıkarın.
 •  Ağaçlar ve sebzeler için, bitki damla çizgisinin yakınındaki 20 cm derinliğe kadar bir numune alın. Toprak aynı görünse bile, çiçek yatakları, sebze bahçeleri, meyve bahçeleri, çalı sınırları ve çim alanları için ayrı numuneler alın.
 • Bir mala veya kürek  kullanıyorsanız, bir delik kazın ve bir taraftan bir dilim top alın. Bu işlemi, test edilecek her alan için beş ila sekiz noktada tekrarlayın. Tek bir  numune elde etmek için bu numuneleri karıştırın. Toprak çok ıslak ise, karıştırmak daha zor olabilir, ancak toprağı kurutmak için ısıtmaya çalışmayın.

Peyzaj yaparken dikkat edilmesi gerekenler
Bir peyzajda ağaçları ve çalıları gübrelemek yağış miktarı, toprak tipi, bitki yaşı, mevcut büyüme miktarını ve arzu edilen gelecekteki büyümeyi temel almalıdır. Gübrenin ev manzaralarına aşırı uygulanması, atık para, nehirlerimiz, akarsularımız, göller ve haliçlerdeki kirliliğe katkıda bulunur ve arzulanan bitkilere zarar verebilir veya onları öldürebilir. Buna ek olarak, aşırı gübre hastalık problemleri olasılığını artırabilir, zayıf büyümeye neden olur, zararlıları cezbeder. Olgun bitkileri uygun sınırlar dahilinde tutmak için budama planları önceden hesap edilmelidir.
PH’ı ayarlama
Topraklarımız atmosferik kaynaklardan gelen asitlerin (karbonik, sülfürik ve nitrik asit) girdileri, bitki ve hayvan kalıntılarının çürümesi ve doğal katyonik yıkama yöntemleri ile bazik katyonların giderilmesi ile binlerce yılda asitlenirler. Toprağın analizi, gübre uygulamak için doğru yol göstericidir.6.5 ila 7.0 arasında bir toprak pH’sı genellikle çoğu bitki için “ideal” kabul edilir,çam kabuğu veya kompost gibi asidik bir toprak tadili eklemek veya elemental kükürt uygulamak toprak pH’sını düşürecektir. Kükürt uygulamasında çok dikkatli olmak gerekir. Fazla uygulamalar bitkiye zarar verebilir.Toprak pH’sı arzu edilen bitki için çok basitse, çam kabuğu veya kompost gibi asidik bir toprak tadili eklemek veya elemental kükürt uygulamak toprak pH’sını düşürecektir. Kükürt dikkatle uygulayın; Çok fazla bitki zarar verebilir.
Toprağın pH değeri çok asidik ise, toprak pH’sını yükseltmek için kireç uygulayın. Kireç kalıntılarına ilişkin iki genel sınıf vardır: kalsitik (magnezyumsuz) ve dolomitik (magnezyum ile). Kalsitik kireç, kalsiyum karbonat (CaCO 3 ) ‘dan oluşur ve yüksek magnezyum topraklarında kullanılabilir. Dolomitik kireç, magnezyum oranı düşük olan topraklar için tercih edilen kireçleme malzemesi olan kalsiyum ve magnezyum karbonatların (CaCO 3 ve MgCO 3 ) bir karışımıdır .
Toprak türünü veya mevcut pH bilgisini bilmek, gerekli kireç miktarını belirlemek için yeterli değildir. Toprağın dokusu, organik madde içeriği, yetiştirilecek ürün, hedef pH, toprak asitliği seviyesi, CEC, kilin türü ve miktarı ve mevcut pH, pH ayarlamasında dikkate alınması gereken faktörlerdir. Organik madde oranı düşük veya kum içeriği yüksek olan zeminlerin Ph sı killi topraklardan ve organik madde oranı yüksek olanlardan daha azdır.Asidik toprakların PH sını yükseltme
Kireç peletleri ince öğütülmüş kireçten oluşur. Pelet haline getirilmiş ürün daha az tozludur ve uygulanması daha kolaydır, ancak toprakla reaksiyona girmesi daha yavaştır.Kireç toprakta yavaşça hareket eder ve asitliği yalnızca uygulandığı alanda nötralize eder. Etkili olabilmesi için, yaygınlaştırılmalı ve tamamen dahil edilmelidir. Toprakta kirecin reaksiyon vermesi birkaç ay alır, bu nedenle toprağın denenmesi ve toprak pH’sının düzgün bir şekilde planlanması iyi bir amaçtır. Kireç gerektiren kurulu çimler, bahçeler ve süs bitkileri için önerilen uygulama miktarı 50 kilogramın üzerinde olursa kireçin yüzeyde birikim oluşmasını önlemek için birkaç seferde uygulanmalıdır.


Bitkilerin Gerekli Temel Besinlerin Nispi Miktarı
Oksijen (O)   …..     45
Hidrojen (H)  …….  6
Azot (N)      …..     1.5
Potasyum (K)  …..     1
Fosfor (P)    …..     0,2
İkincil Besinler
Kalsiyum (Ca)    ……..   0.5
Magnezyum (Mg)   ……..   0.2
Kükürt (S)      ……..    0.1
Mikrobesinler
Demir (Fe) ……..   0.01
Klor (Cl)   ….. 0.01
Manganez (Mn) ….    0.005
Bor (B )      ….   0.002
Çinko (Zn)   …..    0.002
Bakır (Cu)   ….    0.0006
Molibden (Mo) …     0,00001
Toprak besinleri

Bir bitkinin bir elementi emmesi için, bitki tarafından kullanılan kimyasal bir formda olması ve toprak suyunda çözünmesi gerekir. Toprak suyunda halihazırda çözülmüş olan besin maddelerinin yanı sıra, besin maddeleri topraklarda aşağıdaki formlarda bulunabilir.
.Yeni uygulanan gübre gibi çözülmemiş veya granüler form
.Kimyasal maddeler toprak parçacıklarına bağlı,.Mikrobiyal ayrışma ile salınan toprak organik maddenin kimyasal yapısıÇözülmemiş veya granüler besin maddeleri ve kimyasal olarak toprak parçacıklarına bağlananlar, bitki yararına olma potansiyeline sahip olsalar da hemen yararlı değildir. Birçok bitki besin maddesi için, toprak bir banka görevi görür.


Bitkilerin besin maddelerini, alınımını etkileyen  faktörler:

 • Toprağın türü : Bir toprağın kil ve organik maddesi ne kadar çok olursa, KDK katyon değişim kapasitesi o kadar yüksek olur ve daha katyonik (pozitif yüklü) besinler tutulur.
 • Toprak pH : pH, besinlerin toprak parçacıklarına ne kadar sıkı bağlandığını etkiler. Toprağın pH değeri aşırı yüksek (bazik) veya çok düşük (asidik) ise, birçok besin maddesi bitki için erişilemez hale gelir, çünkü artık toprak suyunda çözünmez.
 • Topraktaki besleyicilerin türleri : Bazı besinler diğer besin öğelerinin kullanılabilirliğini etkiler. Aslında, bir besin maddesinin açık bir eksikliği aslında büyük miktarda bir başka besin maddesinden kaynaklanıyor olabilir.
 • Toprak suyunun miktarı: Topraktaki besin maddeleri çok fazla yağmur yağar. Çok az su varsa, besinler çözülüp bitki içine taşınamaz.
 • Bitkinin büyümesini etkileyen her şey : Eğer büyüyen koşullar iyi olursa, bir bitki topraktan gelen besin maddelerini emer. Tesis, aşırı sıcaklık, yanlış ışık seviyesi veya su altında kalmış veya sıkışmış topraklarda yaşarsa, besin maddelerini emme yeteneği sınırlı olacaktır. Ayrıca, durgun aşamalardaki bitkiler az miktarda gıdayı emer.

Besin maddelerinin varlığı veya yokluğu, bitki üzerinde belirgin dış belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olabilir.  Bitki besleme uzmanları bitki büyümesi için gerekli besin maddelerini ve bir besin eksikliği veya bu besleyici maddenin fazla bir miktarda olması durumunda ortaya çıkabilecek semptomları inceler.