Bitkilerde Amino Asitlerin fonksiyonları.

AMİNO ASİTLER

Yapraktan kullanıma mahsus aminoasitlerin uygulanması, genel olarak bitkiler tarafından ve özellikle büyümenin kritik aşamalardaki gereksinimlerine dayanır. Bitkiler Stomalar yoluyla Aminoasitleri emer. Bu işlem çevre sıcaklığına orantılıdır. Aminoasitler, Protein Sentezi sürecinde temel bileşenlerdir. Yaklaşık 20 önemli Aminoasit, her bir işlemin sürecine katılır. Araştırmalar, Aminoasitlerin doğrudan veya dolaylı olarak bitkinin fizyolojik faaliyetlerini etkileyebileceğini kanıtladı. Protein Hidrolizatı(Proteinlerin parçalanmaya uğraması sonucunda oluşan aminoasitlere verilen addır) ve yaprak spreyi şeklinde yapraktan ve toprağa eklenerek bitki beslemede kullanılır, protein sentezi için hazır yapı taşları sağlar.  Toprağın mikrofilorasını iyileştirmekte, böylece besinlerin asimilasyonunu kolaylaştırmaktadır.

Bitkiler üzerindeki etkileri;
Strese(Gerilime) direnç:Yüksek sıcaklık, Düşük nem, Don, Zararlı atak, Kar fırtınası, Sel gibi stres, bitki metabolizması üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir ve bu da mahsul kalitesini ve miktarını düşürür.Stres koşullarından önce, sırasında ve sonrasında Aminoasitlerin uygulanması, doğrudan doğruya stres fizyolojisi ile ilişkili olan ve dolayısıyla önleyici ve iyileşen bir etkiye sahip olan Aminoasitlerle bitkilere tedarik eder.

Protein sentezi:Sadece L – Aminoasitler bitkiler tarafından asimile edilir. D – Aminoasitler enzimatik lokus tarafından tanınmaz ve bu nedenle protein sentezine katılamazlar. Bitkisel ve hayvansal proteinlerin kuruluşuna sadece L-aminoasitler katılırlar. COOH H2N – C – H R

Fotosentezin etkisi:Bitkiler fotosentezle karbonhidratları sentezliyor, Düşük fotosentez hızı bitkinin ölümüne yol açan yavaş bir büyümeyi ima ediyor, klorofil ışık enerjisinin emilimi için sorumlu molekül. Glisin ve Glutamikasit bitkisel doku ve klorofil sentezi oluşturma sürecinde temel metabolitlerdir.Bu Aminoasitler, bitkideki klorofil konsantrasyonunu artırmaya yardımcı olur ve bu da daha yüksek derecede fotosenteze neden olur. Bu, yemyeşil bitkileri yem taşır.

Stoma aksiyon:Stomalar, bitkinin hidrik dengesini, makro ve mikro besin emilimini ve gazların emilimini kontrol eden hücresel yapılardır. Stomaların açılması harici faktörler (ışık, nem, sıcaklık ve tuz konsantrasyonu) ve iç faktörler (aminoasitler konsantrasyonu, absisik asit vb.) Tarafından kontrol edilir Stomalar kapalı olduğunda ışık ve nem düşük ve sıcaklık ve tuz konsantrasyonu yüksek olduğunda kapanır, fotosentez ve transpirasyon azaltılır (makro ve mikro besin maddelerinin düşük absorpsiyonu) ve solunum artar (Karbonhidrat yıkımı).Bu durumda bitkinin metabolik dengesi negatiftir. Katabolizma anabolizma düzeyinden yüksektir. Bu yavaş metabolizma anlamına gelir ve bitki büyümesini durdurur.L-glutamik asit “bekçi hücreleri” nin bir sitoplazma ozmotik ajanı gibi davranır. Böylece stomaların açılmasını kolaylaştırdı.

Şelat etkisi:  Aminoasitlerin mikro besin maddeleri üzerinde kenetleme etkisi vardır. Mikro besinlerle birlikte uygulandığında, bitki içindeki mikro besin maddelerinin emilimi ve taşınması daha kolaydır.Bu etki şelasyon etkisi ve hücre zarı permiyabilitenin etkisine bağlıdır.
L – Glisin ve L – Glutamikasidin çok etkili şelatlama maddeleri olduğu bilinmektedir.

Aminoasitler ve fito hormanlar:aminoasitler, fitohormonların ve büyüme maddelerinin öncüleri veya aktivatörleridır. L – Metiyonin, etilenin ve 5 – Adenosil Metionin’den sentezlenen Espermine ve Espermidine gibi büyüme faktörlerinin öncüsüdür. L – Triptofan, Auxin sentezinin öncüsüdür. L – Triptofan sadece bitkilerde L – Form’da kullanılır. L – Triptofan, ancak proteinin hidrolizi enzim tarafından gerçekleştirilirse kullanılabilir.Hidroliz, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, asit veya alkali ile gerçekleştirilirse,  L – Triptofan yok edilir. L – Arginin, çiçek ve meyve ile ilgili hormonların sentezini indükler.

Tozlanma ve Meyve Oluşumu:Polinasyon, polistenin pistile taşınmasıdır, bu nedenle meyvenin fecundasyonu ve oluşumu mümkündür.L – Prolin Polen’in doğurganlığına yardımcı olur. L – Lizin, L – Metionin, L – Glutamik Asit, tozlaşma için gerekli amino asitlerdir.Bu amino asitler polen çimlenmesini ve pollinik tüpün uzunluğunu arttırır.

Zemin Florasının Dengesi:Tarım toprağının mikrobik florasının dengesi, organik maddenin iyi bir mineralizasyonu için ve ayrıca kökler çevresinde iyi bir toprak yapısı ve fertilitesi için temel bir sorudur.L-metionin, mikrobiyal floranın hücre duvarlarını stabilize eden öncü büyüme faktörleridir.

Genel:L – Glutamikasit ve L – Aspartikasit, trans aminasyonla aminoasitlerin geri kalan işlerini yapar. L-Prolin ve Hidroksi Proline esas olarak hücrenin duvarlarını güçlendiren bitkinin hidrojen dengesi üzerinde olumsuz iklim koşullarına direnç kazanacak şekilde hareket eder.L – Alanin, L – Valine ve L – Leucine meyvelerin kalitesini arttırır.L – Histidin, meyvelerin düzgün olgunlaşmasına yardımcı olur.
Bitkiler için önem taşıyan aminoasitler.

L-ALANINE, L-ARGININE, L-ASPARTIC ACID, L-CYSTEINE, L-GLUTAMIC ACID, L-GLYCINE, L-HISTIDINE. L-ISOLEUCINE, L-LEUCINE, L-LYSINE. L-METHIONINE. L-PHENYLALANINE. L-PROLINE, L-SERINE, L-THREONINE, L-TRYPTOPHAN, L-TYROSINE, L-VALINE, v.s