BİTKİLERDE,MİNERALLER ARASI ANTAGONİZM VE SİNERJİ

Antagonist, bir besini,diğer bir besin maddesinin miktarı yüzünden, emilimini veya metabolik fonksiyonunu azalttığı veya engellediği anlamına gelir.Bir başka deyişle, bazı vitaminler ve mineraller diğer vitamin ve minerallerin emilimini veya işlevini inhibe edebilir. Sinerji ise(agonist) aslında besleyici absorpsiyonu, metabolik fonksiyonu geliştiren bir şeydir. Bazı besinler, her biri doğru miktarda olduğunda güçlü birliktelik, ancak ortamda biri diğerinden büyük sayıda olduğunda birbirleriyle zıt düşebilir. Bunun bir örneği kalsiyum ve magnezyumdur. En iyisi 2: 1  oranında alınır, Oratamda kalsiyum arttokça magnezyum alınımı azalır.

Aşağıda minerallerin  sinerji(agonist) ve antagonistleri gösteren bir tablo bulunmaktadır. Ancak bazı besinlerin hem sinerji (agonist), hem de antagonist kolonların altında olmasının sebebi yukarıda bahsettiğimiz gibi ortamda bulunan miktarla ilgilidir.


Burada antogonizme ve sinerjiye örnek olması için Bor elementini ele alalım.

Borun, özellikle kalsiyum katyonlarının emiliminde olumlu bir etkisi olduğunu ve anyonların emilimini geciktirici etkisi olduğu ve karbonhidrat ve azot metabolizmasına önemli bir katkısı olduğu düşünülmektedir. domates bitkileri tarafından besin alımında B fazlalığının artması nedeniyle sinerjik bir etki yapmaktadır.  B alımının yapraklarda katyon-anyon eşdeğer oranlarında azalmaya ve yonca bitkilerinin köklerinde artışa neden olduğunu belirtimiştir.Bitkilerde yüksek Ca + K / Mg ve Ca + Mg / K oranının B toksisitesi ile ilişkili olduğunu bildirmişlerdir K + Mg / Ca oranı B toksisitesi üzerinde çok az etkiye sahiptir.B varlığında mısır ekininde P / Zn, Fe / Zn, Cu / Zn ve Mn / Zn oranlarının arttığı bildirilmiştir. Bununla birlikte, bu sonuçlar, B’nin dolaylı olarak bitki besin dengesinde yer alabileceğini ve bunun da bitki büyümesinin ve üretiminin iyileşmesine veya azalmasına neden olduğunu düşündürmektedir.B seviyenin üstünde, özellikle bitkilerin kök gelişimini artırarak Al toksisitesini hafifleteceğini bildirmiştir. Bu çalışmalar, B’nin toprak asitliliğinin iyileştirilmesine yardımcı olabileceğini ve asit topraklarında Al toksisitesini önlediğini göstermektedir.  Bor, bitki içinde Ca’yı çözünür bir formda tutma eğilimindedir: