Kireçli (kalkerli) topraklarda beslenme bozuklukları


Kireçli topraklarda bozulmuş beslenme belirtileri kloroz ve bodur büyümedir. Kireçli toprakların potansiyel verimliliği, yeterli su ve besin maddelerinin temin edilebildiği yerlerde yüksektir.
Topraklarda geçirimsiz bir sert tabaka (petricalcip horizon) bulunduğu zaman, sert tabaka kırmak için derinden sürülmelidir.Meyve bahçesi yapılacaksa,dikimden önce mutlaka liper çekilmelidir.dikim yapılmışsa,bir yıl arayla sıra atlamalı liper çekilebilir. CaCO 3 varlığı azot, fosfor, magnezyum, potasyum, manganez, çinko, bakır ve demirin kimyasını ve mevcudiyetini doğrudan veya dolaylı olarak etkiler Etkin bir drenaj sistemi kurulmalıdır.kireçli topraklar genellikle düşük organik madde içeriğine sahip olup,azot içermezler.Bu yüzden hasada 15 gün kalana kadar azot uygulaması yapılabilir.Amonyak azotu ile üre yüzeyde bırakılmamalıdır.Buharlaşmayla amonyak kaybolur.Fosfor , genellikle kalkerli topraklarda bulunmaz. Uygulanacak miktar, toprak yetersizliğine ve mahsul şartlarına bağlıdır.


Aşırı uygulanan fosfor çinko veya demir eksikliğine neden olabilir. Kireçli topraklar üzerinde etkili olmak için, uygulanan fosfor gübresi suda çözünen formda olmalıdır. Fosfatın bant uygulaması toprak temasını en aza indirecektir.Serpme uygulamasıyla karşılaştırıldığında daha etkilidir. Çimlenme zamanında uygulama çoğunlukla bitki büyümesinin daha genç aşamaları sırasında fosfora ihtiyaç duyulduğundan daha uygun bulunmuştur.Kireçli topraklarda genellikle mikro besin ögeleri Zn, Mn ve Cu eksiklikleri, yüksek ve yaygındır,özellikle çinko ve demirden yoksundurlar . Çinko eksikliği, özellikle yoğun verimli ekim sistemleri altında, mısırda daha belirgindir. Çinko sülfat etkili bir çinko kaynağıdır ve kullanımdaki en popüler formdur. Toprak uygulaması için çinko sülfat yayılır ve toprağa dahil edilir. Bir tek uygulama birkaç yıl sürer. Meyve ağaçlarında yapraktan çinko uygulamaları yapılır. Hayvan gübresinin ağır uygulamaları, demir ve çinko eksikliğini önlemede yardımcı olur.Çinko ve MN eksiklikleri şelatlı gübrelerin yapraktan uygulanması ile düzeltilebilir. Yeterli K besleme ve organik madde uygulaması, mikro elementlerin kullanılabilirliğini artırabilir.Toprak asitleştirici olarak işlev gören kükürt ürünleri, topraktaki pH’ı düşürerek kalkerli topraklarda besin madde kullanılabilirliğini potansiyel olarak artırabilir. Birçok durumda, yüksek oranlarda tekrarlanan uygulamalar ve sonuçların gözlenmesi için uzun bir aralık gerektiğinden, ekonomik değildir.Kireçli toprakların önemli bir özelliği, yağış oranının düşük olduğu bölgelerde gelişmesi ve verimli olması için sulanmasıdır. Az miktarda organik madde ve yüksek CaCO 3 konsantrasyonuna sahip marjinal çöl toprakları, toprak çözeltisindeki besin maddelerini damla sulama yoluyla besleyerek yüksek tarımsal değere sahip olabilir.


Bir cevap yazın