(Mycorrhizal) Mikorizal Mantarlar

Mantarlar iki gruba ayrılır, Ektopikorizal mantarlar kök hücrelerine bulaşır ancak genellikle penetrasyona girmezler (hücre dışı). Endomikorizal funguslar bitki kök hücrelerine nüfuz eder ve hücrelere girer (hücre içi). Mantar ile bitki arasındaki ilişki, açıkça çevre üzerinde de büyük bir etkisi vardır. Kuraklığın yaygın olduğu alanlarda micorıza, su elde etmek için kök yüzey alanını arttırmakta ve  bitkiler tarafından kullanabilen  bu simbiyotik ilişki kulanamıyan bitkilere göre avantajlı olmaktadır. Azot ve fosfor gibi besin maddeleri bakımından düşük olan ortamlar hakkında da aynı şey söylenebilir. Mikorizal mantarlarla bu ilişkiye girebilen bitkiler, bu bölgede yaşamak için daha büyük bir şansa sahip olacaklardır.

Dünyadaki neredeyse tüm bitkiler besin maddeleri ve nem için mikorizal mantarlara güvenir. Birçok bitki aşırı derecede bağımlıdır ve faydalı mantarlar olmadan hayatta kalmak için mücadele edebilir (üzüm ve güller örnektir). Çoğu bitki, fiziksel olarak kök salan “Endo” mantar türlerini kullanır. Çam, Meşe ve bir kaçı köklerin etrafında kılıf oluşturan “Ecto” tiplerini kullanır.

Bitkiler Ve mikorizal funguslar doğada tek bir çalışma birimi olarak çalışırlar. Bitki, fotosentez ve zemin üstü diğer işlevleri yerine getirir ve mantarlar yer altı besin alımını ele alır ve kökleri korur.Köklerde mycorhizae olmadan bitki yetiştirmek normal değildir

    • Topraklar büyük ölçüde bitki köklerinden uzaklarda minik kök parçacığı milyonlarca göndererek mantarlar tarafından geliştirilmiştir. Bu kök-dişliler kil trombositlerini kök bölgesine hava ve su girmesini sağlamak için ayırırlar veya nem tutan bir biyokütle oluşturmak için kumlu toprağı birbirine bağlarlar. Marjinal, tuzlu ve hasar görmüş topraklar mikorizal mantarların ortaya çıkması ile üretken olabilmektedir.


  • Diğer önemli faydaları gelişmiş köklenmeyi, artan kök nesil, artan kuraklık direnci, artan tuz toleransı, azaltılmış nakli şok ve toprakta diğer değerli organizmaların gelişimlerini içerir.
  • Mikrokorizal mantarlar, gaz değişiminde bir artış ile tarım alanlarının havalandırılmasına yardımcı olabilir. Mikorizamın diğer faydaları ile birlikte bu, ürün verimi artırabilir.
  • Mikorizan ilişkileri bitki büyümesini ve dolayısıyla verimini arttırdığından tarım alanlarında faydalı olabilir.

Bir cevap yazın