Bitkilerde Fosfor (P) etkileri ve işlevi.

2014-7-9-252

Bitkilerde Fosforun Önemi

Fosfor protein sentezini düzenler. Fosfor, bitkide, hücre bölünmesi ve yeni doku gelişimi için önemlidir. Fosfor, aynı zamanda bitkide karmaşık enerji dönüşümü ile ilişkilidir.

Mevcut fosfora toprakta en düşük fosfor eklenmesi, kök büyümesi ve kış tahammülünü teşvik eder. Kardeşlenmeyi uyarır ve olgunluğu hızlandırır.

Fosfor eksikliğinde, Bitkilerde büyüme bodur, ve sık sık anormal koyu yeşil bir renk vardır. Şekerler kırmızımsı-mor bir renk üreten, antosiyanin pigmentlerin gelişmesine neden olabilir. Bazen düşük fosfor erken ilkbaharda görülebilir. Bu belirtiler genellikle düşük fosforlu topraklarda devam etmektedir. Şiddetli fosfor eksikliğinin belirtileri ve bitkileri karakteristik eksiklikleri göstermeden fosforlu gübrelemeye iyi yanıt verebilir olduğuna dikkat edilmelidir. Buna ek olarak, kırmızımsı-mor renk daima fosfor eksikliği anlamına gelmez ama normal bir bitki özelliği olabilir. Kırmızı renklendirici gibi tahıl, şeker taşımasını kesintiye neden olan böcek hasarı gibi, diğer faktörler ile indüklenebilir.Bitkilerde küçükken fosfor eksiklikleri ile azot eksikliği biraz benzer görünebilir. Sarı, savurgan bitkiler nedeniyle kök uzantısı ve toprakta fosfor alımını etkileyen soğuktan fosfor yetersiz olabilir. Toprak yeteri sıcaklığa ulaştığında, eksiklikleri kaybolabilir.Buğdayda, çok tipik bir eksiklik belirtisi toprak fosfor düşük olduğu yerlerde sıklıkla aşınmış yamaçlarda görülmektedir. olgunluk, gecikir.Fosfor genellikle erken büyümeyi teşvik eder.Fosfor (P), toprakta toplam miktarı yüksek olabilir, ancak, genellikle kullanılamaz forumdadır. Bitki üretkenliğini sağlamak içinTarım sistemlerinde toprağa uyugulanan fosforun (P)% 80’den fazlası toprakta hareketsiz hale gelir.Toprak çözeltisinde bu mineralin konsantrasyonu düşük, fakat bitki gereksinimleri yüksek olduğundan, P alımı, bitkiler için bir sorun teşkil etmektedir.

 Bitki Alımı için kullanılabilir Fosforun Formlar

  • Ortofosfatlar, H 2 PO 4 ve HPO 4 2- , bitkiler tarafından alınır.
  • Toprak pH’ı, 7.0’dan daha az olduğu zaman, H 2 PO 4 toprakta baskın formudur.
  • daha az yaygın olsa da, belirli bir organik fosfor formları da doğrudan bitki tarafından alınabilir.Kökler ortofosfat şeklinde ve organik fosfor tiplerini emebilir. Fosfor difüzyon yoluyla kök yüzeyine hareket eder. Ancak, bitki kökleri ile simbiyotik bir ilişki vardır. Toprakta  mikoriza mantar varlığı, düşük asitli topraklarda, fosfor alımını artırır.
  • Bitkilerde Fosfor (P) eksikliği.
  • fosfor eksikliği belirtilerifosfor eksikliği, yavaş  büyüme ve zayıf bitkiler ile karakterizedir.  Yaşlı yapraklarda görsel bir mor renk değişikliği (antosiyanlar daha büyük miktarlarda üretilmektedir.) gösterir.Fazla (toksitite) belirtilerifosfor fazlalığı esas çoğunlukla demir, çinko ve manganez mikrobesin eksikliği şeklinde görünür.
    Aşırı fosfor, ancak, aynı zamanda tipik kalsiyum eksikliği belirtileri neden olabileceğini ilginç bir gerçektir.

Bir cevap yazın