Bitkilerde Fosfor (P) etkileri ve işlevi.

2014-7-9-252

Bitkilerde Fosforun Önemi

Fosfor protein sentezini düzenler. Fosfor, bitkide, hücre bölünmesi ve yeni doku gelişimi için önemlidir. Fosfor, aynı zamanda bitkide karmaşık enerji dönüşümü ile ilişkilidir.

Mevcut fosfora toprakta en düşük fosfor eklenmesi, kök büyümesi ve kış tahammülünü teşvik eder. Kardeşlenmeyi uyarır ve olgunluğu hızlandırır.

Fosfor eksikliğinde, Bitkilerde büyüme bodur, ve sık sık anormal koyu yeşil bir renk vardır. Şekerler kırmızımsı-mor bir renk üreten, antosiyanin pigmentlerin gelişmesine neden olabilir. Bazen düşük fosfor erken ilkbaharda görülebilir. Bu belirtiler genellikle düşük fosforlu topraklarda devam etmektedir. Şiddetli fosfor eksikliğinin belirtileri ve bitkileri karakteristik eksiklikleri göstermeden fosforlu gübrelemeye iyi yanıt verebilir olduğuna dikkat edilmelidir. Buna ek olarak, kırmızımsı-mor renk daima fosfor eksikliği anlamına gelmez ama normal bir bitki özelliği olabilir. Kırmızı renklendirici gibi tahıl, şeker taşımasını kesintiye neden olan böcek hasarı gibi, diğer faktörler ile indüklenebilir.Bitkilerde küçükken fosfor eksiklikleri ile azot eksikliği biraz benzer görünebilir. Sarı, savurgan bitkiler nedeniyle kök uzantısı ve toprakta fosfor alımını etkileyen soğuktan fosfor yetersiz olabilir. Toprak yeteri sıcaklığa ulaştığında, eksiklikleri kaybolabilir.Buğdayda, çok tipik bir eksiklik belirtisi toprak fosfor düşük olduğu yerlerde sıklıkla aşınmış yamaçlarda görülmektedir. olgunluk, gecikir.Fosfor genellikle erken büyümeyi teşvik eder.Fosfor (P), toprakta toplam miktarı yüksek olabilir, ancak, genellikle kullanılamaz forumdadır. Bitki üretkenliğini sağlamak içinTarım sistemlerinde toprağa uyugulanan fosforun (P)% 80’den fazlası toprakta hareketsiz hale gelir.Toprak çözeltisinde bu mineralin konsantrasyonu düşük, fakat bitki gereksinimleri yüksek olduğundan, P alımı, bitkiler için bir sorun teşkil etmektedir.

 Bitki Alımı için kullanılabilir Fosforun Formlar

Okumaya devam et Bitkilerde Fosfor (P) etkileri ve işlevi.

BİTKİLERDE (N) AZOT ETKİLERİ İŞLEVİ.

20140604_104245-kopya

Azot, tüm canlı organizmaların yaşaması için kritik, birinci besin maddesidir.  Azotlu gübreler genelde Amonyak (NH3) tan elde edilir.Bitkiler genelde Azot ihtiyacını, Amonyum (NH4) ve Nitrat (NO3) formunda, kökleri vasıtasıyla alırlar.Bitkilerde Azot makro element olarak temel besin maddesidir.Azot klorofil oluşumunda önemli bir elementtir. Amino asitlerin, proteinlerin yapı taşları ana bileşenidir. Azot ATP (adenosin trifosfat) enerji aktarım bileşiklerin bir bileşenidir. ATP hücreleri korumak ve metabolizma açığa çıkan enerjiyi kullanmak için izin verir. Azot, DNA, hücreler (ve sonunda tüm bitkiler) büyüme ve üreme sağlar. Genetik materyal olarak nükleik asitlerin önemli bir bileşenidir.Aşırı azot bitkilerde çiçeklenmeyi ve meyve oluşumunu azaltır.

Bitkilerde azot eksikliği;

Azot noksanlığı, yaprakların açık yeşil renkli ve sarı olması ile kendini gösterir. Sürgünler kısa, zayıf, ince olur ve bitkilerin değişik yerlerinde, düzensiz bir şekilde, sürgünlerde ölme görülür. Meyveler küçük, açık renkli, kalın kabuklu olur ve erken olgunlaşır.meyveler bozuk şekildedir.Yaşlı yapraklarda kırmızı sarımsı nekrozlar görülür.Yaprak sapları dal ile dar bir açı gösterir.saplar aynı zamanda ince ve kısadır.Çiçeklenme olduğundan kısa sürer.meyveler küçükken koyulaşır.Azot noksanlığı daha çok az az sulanmış bitki görünümündedir.

Bitkide Azot fazllalığı şeker sentezini azaltaçağından,dozu ve zamanı iyi ayarlanmalıdır.

img_20160412_063150