BİTKİDE BESİN EKSİKLİĞİ SKALASI

minarel-eksikligi


BESİN ELEMENTLERİ HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER.

Haraketli Besinler: Bu besinler, eski dokulardan bitki içindeki en genç dokulara aktarılabilir. Semptomlar daha eski, en eski yapraklarda göze çarpar.

Azot
Fosfor
Potasyum
Magnezyum

Hareketsiz Besinler: Bu besinler bitki içinde kolayca transfer edilemez. Bu nedenle, belirtiler en baştaki en genç yapraklarda başlar.

Bor
Kalsiyum
Bakır
Demir
Manganez
Molibden
Kükürt
Çinko

Demir eksikliği, yüksek toprak PH lı kalkerli topraklarda oluşur.Çünkü yüksek düzeyde kalsiyumda demir molekülleri toprak parçacıklarına sıkı sıkıya bağlıdır ve bitki alımına elverişli değildir. bitki stresinde demir eksikliği görülür. Demir eksikliğinin bir yan etkisi N Azot eksikliği olabilir.

Magnezyum.Bu eksiklik çok kumlu topraklarda oluşabilir.

Manganez.Yüksek pH lı (7nin üstünde olan) topraklarda veya kumlu veya yüksek organik madde içeriğine sahip topraklarda bir sorun olabilir. Semptomları demir eksikliğine çok benzer.

Molibden. Azot fiksasyonu olmaması nedeniyle bitkiler açık yeşil bir renk alırlar. Bu eksiklik yaygın değildir, ancak asitli, aşırı derecede yıpranmış topraklarda oluşabilir.

Fosfor eksikliği.topraklar serin ve ıslak olduğunda fark edilebilir.

kükürt S Eksikliği muhtemelen serin ıslak koşullar veya düşük organik madde içeriğine sahip kumlu topraklarda olur.

Bir cevap yazın